W czwartek 9 listopada 2023 r. o. dr Krzysztof Dyrek SJ został wyróżniony przez wydawnictwo „Homo Dei” i otrzymał nagrodę „Pro Redemptione” w kategorii „Propagowanie troski o formację kapłańską”.

Wręczenie nagród „Pro Redemptione” odbyło się wraz z sympozjum naukowym, zorganizowanym przez wydawnictwo Homo Dei, należące do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, a także WSD Redemptorystów w Krakowie.

Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski. Patronem honorowym nagrody jest Prymas Polski – J.E. abp Wojciech Polak, Przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

O. dr Krzysztof Dyrek SJ jest psychologiem, rekolekcjonistą, wykładowcą jezuickiej Szkoły Formatorów oraz autorem kilku książek, w tym „Formacja ludzka do kapłaństwa”.

Za: Kraków: sympozjum naukowe i wręczenie nagród Pro Redemptione w 291. rocznicę powstania Zgromadzenia Redemptorystów