W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki na osiedlu Na Kozłówce odbył się finał projektu biotechnologicznego, realizowanego w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięli udział uczniowie trzech szkół jezuickich – obok krakowskiej KOSTKI także szkół z Węgier i z Austrii. Jak podkreślają nauczyciele zaangażowani w projekt, jest to nietypowa wymiana międzynarodowa, ponieważ polega na wykonywaniu doświadczeń biotechnologicznych w szkolnych pracowniach. W tym roku, podczas pierwszej edycji, młodzi ludzie… wytwarzali bioetanol. A użyli do tego m.in. siana i chusteczek papierowych.

Międzynarodowy projekt trwał od października zeszłego roku, a uczestniczyło w nim ponad 30 uczniów: z Krakowa, Wiednia i Miszkolca (Węgry). Zadaniem uczestników było wykonanie jakiegoś biotechnologicznego doświadczenia. Inicjatywa zrodziła się w Austrii. Tamtejsi nauczyciele wymyślili projekt, który miał zaangażować przede wszystkim uczniów lubiących naukę i interesujących się nowoczesnymi technologiami. Projekt ma na celu pokazać, że nowoczesne technologie mogą być obecne w szkolnym laboratorium, że dla ciekawych doświadczeń nie jest niezbędne laboratorium na uczelni i wykorzystanie super zaawansowanego sprzętu.

– W tym roku produkowaliśmy bioetanol. Najpierw na Węgrzech, podczas etapu przygotowawczego, uczniowie poznawali teorię – sam proces wytwarzania bioetanolu, także jego zastosowania jako odnawialnego źródła energii. Później, w trakcie wymiany w Wiedniu w styczniu, uczniowie w laboratorium w wiedeńskiej szkole produkowali już bioetanol, z wykorzystaniem substancji powszechnie dostępnych, takich jak: siano, trawa, chusteczki i ręczniki papierowe, generalnie produkty zawierające skrobię i produkty zawierające celulozę. Udało się bioetanol otrzymać i przetworzyć go na prąd elektryczny – relacjonuje Izabela Szot, nauczyciel biologii w KOSTCE, opiekun polskiej grupy uczestników projektu. – Celem tego projektu jest pokazanie, że pewne bardziej skomplikowane procesy chemiczne możemy w prosty sposób przedstawić i wykonać, w szkolnych warunkach – dodaje.

Podsumowanie projektu, z udziałem uczniów z trzech krajów, odbyło się w Krakowie. W stolicy Małopolski m.in. zwiedzano Ekospalarnię, by dowiedzieć się więcej na temat odnawialnych źródeł energii, w tym wypadku – odzyskiwania energii z odpadów. Artystycznym zwieńczeniem uczniowskiej wymiany było wspólne napisanie tekstu oraz nagranie piosenki o procesie produkcji bioetanolu i związanych z tym doświadczeń – zagranicznych wizyt. Powstała także strona internetowa projektu.

Projekt jest przewidziany na kilka kolejnych lat. W przyszłym roku młodzi ludzie z trzech krajów będą przeprowadzać kolejne doświadczenie, również w ramach trzech wizyt – w Austrii, na Węgrzech i w Krakowie.

Marcin Musiał 

Za: kostka.edu.pl