Ruszyły prace remontowe w nowym budynku Akademii Ignatianum usytuowanym przy ul. Kopernika 15C.  Po ich ukończeniu budynek zostanie przeznaczony na cele dydaktyczno-badawcze. W 2020 roku ówczesna Akademia Ignatianum w Krakowie zakupiła tę posesję od Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budynek przy ul. Kopernika 15 C położony jest niedaleko kampusu Ignatianum. Powierzchnia użytkowa gmachu wynosi 3 613 metrów kw. Powierzchnia użytkowa budynków Ignatianum to 9 536 metry kw. Uczelnia powiększy się więc przestrzennie o 38 proc. Jest to ważne ze względu na to, że Uniwersytet planuje uruchomienie nowych kierunków, oraz przewiduje zwiększenie liczby studentów z 3200 do 5000 tysięcy osób.

Andrzej Paweł Bieś SJ – p.o. Kanclerza Uniwersytetu Ignatianum udzielił komentarza na temat rozbudowy bazy uczelni.

– W tej chwili Uniwersytet Ignatianum w Krakowie prowadzi przebudowę wyłącznie część obiektu przy ul. Kopernika 15 C – tzw. budynku wysokiego – z przeznaczeniem na cele dydaktyczno-badawcze. W budynku wysokim umieszczone zostaną głównie sale wykładowe, sale ćwiczeń i pracownie dedykowane (m.in. arteterapii, językowe, Montessori), a także laboratoria psychologiczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników akademickich i administracyjnych. Kubatura i bryła budynku wysokiego pozostaje bez zmian, natomiast zmieni się jego przeznaczenie.

W zakresie strategicznych planów inwestycyjnych pozostaje zagospodarowanie części niskiej obiektu przy ul. Kopernika 15 C. Według wstępnej koncepcji planów również ta część po niezbędnej przebudowie pełniłaby funkcje dydaktyczno-badawcze. Rozpoczęcie tej inwestycji jest uzależnione od zapewnienia środków finansowych na jej realizację.

 

– W dalszej perspektywie rozwoju uwzględniony będzie także problem własnych akademików. Warto przy tym zauważyć, że dzięki odpowiednim porozumieniom studenci Uniwersytetu Ignatianum mają możliwość korzystania z istniejącej bazy akademików będących własnością innych uczelni. Obecnie kluczowym wyzwaniem dla UIK jest powiększenie bazy lokalowej w obszarze dydaktyki i administracji, – poinformował o. Andrzej Paweł Bieś SJ.