10 października 2023 roku, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, o. prof. dr hab. Józef Bremer SJ został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.

Prof. Bremer jest pracownikiem Katedry Logiki, Epistemologii i Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UIK. Jest też honorowym profesorem Uniwersytetu Żytomierskiego im. Ivana Franki w Żytomierzu w Ukrainie (od 2012) i profesorem honorowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (od 2023).  W latach 2014- 2022 był rektorem Akademii Ignatianum w Krakowie. Przez 7 lat był etatowym pracownikiem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnił także funkcje kierownicze (kierownika Zakładu Kognitywistyki) i współtworzył kierunek kognitywistyka. W latach 2011-2018 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych przy Polskiej Akademii Nauk.

Polecamy najpełniejsze jak dotychczas omówienie badań i działalności naukowej o. Bremera opublikowane w monografii przygotowanej przez Instytutu Filozofii UIK z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora: „Zrozumieć postrzeganie i pojmowanie człowieka oraz świata” (WN UIK, Kraków 2023, s. 568).

Nagroda zostanie wręczona na Święcie Uczelni Uniwersytetu Ignatianum w dniu 8 marca 2024 r.