Kard. Michael Czerny, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, otrzyma Nagrodę Klausa Hemmerlego 2024 r. Jak ogłosił we wtorek Ruch Focolari w Monachium, nagroda przyznawana jest przede wszystkim za niestrudzone zaangażowanie kard. Czernego na rzecz godności i praw człowieka. Według jury, kanadyjsko-czeski jezuita jest wzorem do naśladowania i inspiracją dla wielu. Nagroda zostanie wręczona 26 stycznia w katedrze w Akwizgranie.

Kard. Michael Czerny SJ urodził się w Czechosłowacji w 1946, a w 1963 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Kanadzie, w którym w 10 lat później został wyświęcony na kapłana dla tamtejszej prowincji jezuitów. W 1979 w Toronto założył Jezuickie Centrum ds. Wiary i Sprawiedliwości Społecznej, którym i kierował do 1989, kiedy po zamordowaniu 6 jezuitów na Uniwersytecie Ameryki Środkowej (UCA) w San Salvadorze. W latach 1992-2002 pełnił funkcję sekretarza ds. sprawiedliwości społecznej w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie, a następnie pracował w Afryce jako założyciel i dyrektor jezuickiego ośrodka walki z AIDS. W 2010 został konsultantem Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. 14 grudnia 2016 Franciszek mianował go podsekretarzem Sekcji ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 5 października 2019 włączył do Kolegium Kardynalskiego, a 1 stycznia 2022 powierzył kierownictwo Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Kardynał zyskał sobie uznanie jako watykański ekspert ds. migracji. Wielokrotnie wzywał do bardziej otwartej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej i większych wysiłków na rzecz zwalczania handlu ludźmi i wyzysku na całym świecie.

Kard. Czerny zawsze nosi unikalny krzyż biskupi, wykonany z drewna zniszczonej łodzi dla uchodźców, która leżała na plaży śródziemnomorskiej wyspy Lampedusa. Jak sam mówi, krzyż ten zawsze przypomina mu, że w centrum jego uwagi znajdują się ludzie wołający o pomoc.

Przyznana już po raz 10 przez Ruch Focolari nagroda upamiętnia duchowe dziedzictwo byłego biskupa Akwizgranu Klausa Hemmerlego (1929-1994). Otrzymują ją osoby, będące „budowniczymi mostów” dialogu między Kościołami, religiami i światopoglądami. Niedotowana nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Jej dotychczasowymi laureatami są: żydowski profesor dr Ernst-Ludwig Ehrlich (2004), były przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej bp Chistian Krause (2006), ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej (2008), emerytowany biskup opolski Alfons Nossol (2010), minister kultury Bawarii i wieloletni przewodniczący Komitetu Katolików Niemieckich prof. Hans Meier (2012), nieżyjąca już lekarka trędowatych Ruth Pfau (2014), muzułmańska lekarka chorych na AIDS Noorjehan Abdul Majid z Mozambiku (2016) i w 2020 roku prawosławny arcybiskup Anastazy (Yannoulatos) z Albanii. W 2022 r. nagrodę otrzymała była premier Polski Hanna Suchocka.

Patron nagrody, Klaus Hemmerle (1929-1994) był biskupem Akwizgranu w latach 1975-1994, a wcześniej – profesorem teologii fundamentalnej w Bochum i teologii religii chrześcijańskich we Fryburgu Bryzgowijskim. Jako młody kapłan zetknął się w latach pięćdziesiątych z Ruchem Focolari, z którym był związany aż do śmierci. Z jego inicjatywy założycielka ruchu, Chiara Lubich (1920-2008), utworzyła dla członków ruchu „Scuola Abbà”, szkołę teologiczną, łączącą duchowość z teologią, filozofią i innymi naukami.

Bp Hemmerle organizował także międzywyznaniowe spotkania biskupów zbliżonych do Ruchu Focolari tworząc w ten sposób miejsce, w którym stosował swój „ekumeniczny” wariant przykazania: „Miłuj Kościół innego jak swój własny!”.

Ruch Focolari założyła w 1943 r. w Trydencie Chiara Lubich (1920-2008). Obecnie liczy on 140 tys. aktywnych członków i ponad 5 mln zaangażowanych przyjaciół i sympatyków. Oprócz katolików należą do niego chrześcijanie z ok. 300 Kościołów oraz wyznawcy innych religii. Ruch Focolari, oficjalnie został uznany przez Stolicę Apostolską w 1964 r. Jest obecny w 190 krajach świata, w tym również w Polsce. Jego przewodniczącą jest obecnie Margaret Karram.

Ruch obchodzi obecnie 80. rocznicę powstania. Uroczystą Mszę św. zaplanowano na 7 grudnia wieczór w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Tego samego dnia przewodnicząca Ruchu Focolari Margaret Karram wraz z najbliższymi współpracownikami zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka w Watykanie.

Źródło: KAI

Foto: jesuits.global