Jesienią tego roku Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA wydał książkę zatytułowaną „100-lecie niepodległości Polski z perspektywy zbiorów i działalności instytucji zrzeszonych w MAB”. Publikację przygotowała Elżbieta Teresa Kowalska na podstawie materiałów XLI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, która odbyła się w Lublinie w dniach 14-18 września 2019 roku.

Wśród umieszczonych w ponad 300-stronicowym tomie artykułów znajdziemy referat o. dra Krzysztofa Dorosza SJ, dyrektora Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, pod tytułem „Jezuici a niepodległość Polski 1918 roku”.

Czytamy w nim m.in., że „w 1872 r. jezuicki historyk o. Stanisław Załęski […] opublikował polemiczną książkę pod prowokacyjnym tytułem Czy jezuici zgubili Polskę? Autor polemizuje w niej z tą częścią historyków i literatów, którzy obarczali jezuitów winą za upadek Polski w XVIII wieku”. Cytując fragment wspomnianej książki, o. Dorosz podkreśla, że sprawa niepodległości Polski była jezuitom bliska i droga. W artykule podaje wiele przykładów, które tego dowodzą. Zachęcamy do lektury.

Krzysztof Dorosz SJ, „Jezuici a niepodległość Polski 1918 roku”, w: Elżbieta Teresa Kowalska [red.], 100-lecie niepodległości Polski z perspektywy zbiorów i działalności instytucji zrzeszonych w MAB, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Londyn-Warszawa 2023, s. 269-287.

Polecamy także inny artykuł o. Dorosza, w archiwum portalu jezuici.pl