„Modlitwa w drodze” jest dziełem Polskich Jezuitów i częścią międzynarodowej sieci projektów inspirowanych serwisem „Pray as you go”. To codzienne kilkunastominutowe rozważania oparte o Ewangelię, w formie dźwięku i tekstu.

  • Jak to się zaczęło?
  • Skąd są czerpane inspiracje?
  • Jaki jest cel tworzenia dzieła rozważań do Ewangelii w aplikacji mobilnej?

Na falach Radia BOBOLA, o projekcie opowiadają Elwira Ginalska– administrator serwisu Modlitwa w drodze, oraz diakon Dominik Dubiel – jezuita, kompozytor, dyrygent, pianista, redaktor tekstów oraz absolwent Jezuickiej Akademii Ignatianum.