Towarzystwo Jezusowe rozpoczęło w styczniu tego roku wdrażanie kompleksowego programu formacyjno-szkoleniowego mającego na celu ochronę nieletnich i osób wymagających szczególnego traktowania. Inicjatywa ta, pod nazwą Promotion of a Consistent Culture of Protection Programme (PCCP), ma być realizowana we wszystkich obszarach pracy apostolskiej zakonu jezuitów: w szkolnictwie, edukacji nieformalnej, duchowości, instytucjach społecznych, duszpasterstwie i na wszystkich etapach zakonnej formacji.

Audyt dotyczący ochrony dzieci i młodzieży w dziełach prowadzonych przez jezuitów, który został zakończony w 2022 r., wskazał na potrzebę wysokiej jakości szkoleń, co skłoniło do sformułowania tego globalnego programu. Po długich i rzetelnych konsultacjach został stworzony kompleksowy program szkoleniowy gotowy do realizacji w różnych kręgach kulturowych. Generał jezuitów zatwierdził go w lipcu 2023 r. i w styczniu 2024 r. mianował o. Johna Guineya SJ jego koordynatorem, a dr Sandrę Racionero-Plazę asystentką koordynatora na trzyletnią kadencję, którzy będą kierowali wdrażaniem programu we współpracy z prowincjami i dziełami Towarzystwa Jezusowego na całym świecie.

Na zdjęciu powyżej: dr Sandra Racionero-Plaza i o. John Guiney SJ.

Ojciec Generał podkreślił, że nowy program jest znaczącym krokiem naprzód w misji eliminowania nadużyć i zaapelował do przełożonych wszystkich prowincji zakonnych o współpracę, zaangażowanie i wspieranie dążenia Towarzystwa Jezusowego do stworzenia spójnej kultury troski i bezpieczeństwa.

W najnowszym wydaniu międzynarodowego pisma Promotio Iustitiae można przeczytać o kluczowych doświadczeniach towarzyszenia ofiarom i opracowywania strategii oraz zapoznać się z udanymi przykładami pracy prewencyjnej w różnych środowiskach edukacyjnych i społecznych.

Numer Promotio Iustitiae (wersja angielska PDF i wersja włoska PDF).