W sobotę, 24 lutego, w drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, odbyło się w Poznaniu, w kościele jezuitów, nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwie przewodniczył ks. bp Jan Glapiak (Kościół katolicki), a homilię wygłosił ks. mitrat Ivan Dziuba (Cerkiew Prawosławna Ukrainy).

Prawosławna wspólnota Ukraińców spotyka się regularnie na modlitwie w jezuickim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Przy wspólnocie poznańskich jezuitów działa również biuro Jezuickiej Służby Uchodźcom oraz Fundacja Vinea, która udziela uchodźcom pomocy psychologicznej.

Katolicka świątynia jest od ponad roku ośrodkiem wojennej kapelanii dla uchodźców z Ukrainy należących do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU). Oprócz odprawianej w kościele liturgii prawosławnej, jezuici wraz ze współpracownikami polskimi i ukraińskimi organizują wiele wydarzeń kulturalnych w znajdującej się obok Galerii u Jezuitów.