Pod koniec lutego 2024 r. ukazał się na stronie Vatican News reportaż Antonelli Palermo zatytułowany „Sri Lanka: naród w drodze ku godnej przyszłości„. Autorka reportażu odwiedziła centra rozwoju prowadzone na Sri Lance przez Fundację MAGIS będącą jednym z dzieł apostolskich jezuitów z Prowincji Euro-Śródziemnomorskiej.

Podstawowym celem działalności fundacji jest takie wzmocnienie systemu edukacyjnego w kraju, aby miał realny i pozytywny wpływ na „zintegrowany dobrostan ludzi i ukształtował nowy rodzaj przywództwa wrażliwego na rzeczywiste potrzeby ludzi spragnionych godnego życia, zatrudnienia i samostanowienia o sobie”.

Fundacja MAGIS koordynuje obecnie 47 projektów w 22 krajach. Jej prezesem jest profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, o. Ambrogio Bongiovanni SJ.

W jednej z najbiedniejszych dzielnic stolicy Sri Lanki, Colombo, działa stowarzyszenie założone przez jezuitów w 1977 roku (Shanti Community Animation Movement).

„Opiekujemy się 56 dziećmi. W ich nauczanie i w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych angażujemy około 400 osób. Dzieci czują się tu komfortowo, środowisko jest bardzo przyjazne. Maluchy są bardzo szczęśliwe” – mówi o. Ranjiit Yawu SJ, dyrektor prowadzonego przez stowarzyszenie centrum edukacyjnego.

Ludzie są tam bardzo biedni. Zarabiają około 10-15 tysięcy rupii (nawet nie 50 euro miesięcznie). Jest niewielu mężczyzn, a czasami brakuje nawet matki, ponieważ kobiety są zmuszone wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy. „W takim przypadku – wyjaśnia o. Ranjiit – są tylko samotne dzieci, z których najstarsze opiekuje się najmłodszym”.

Centrum koncentruje się na budowaniu ludzkiego potencjału pośród najuboższych poprzez doskonalenie ich umiejętności, edukację dzieci i dorosłych, w szczególności kobiet oraz ofiar wojen i klęsk żywiołowych.

Źródło: Vatican News (26.02.2024)

Foto: Ojciec Ambrogio Bongiovanni SJ w Colombo (Vatican News)