Jezuici w Melbourne, od siedemdziesięciu lat pracujący na antypodach w Australijskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego, postanowili stworzyć dwuplanszową grę „Ignacy Loyola: Rycerz i Pielgrzym”. Jej pomysłodawcą jest Mariusz Han SJ. W przygotowaniu gry wspomogli go jezuici w Polsce i Australii oraz osoby świeckie.

Czy wydarzenia sprzed pięciuset lat, a dotyczące jednej tylko osoby, mogą mieć wpływ na nasze dzisiejsze decyzje i postanowienia? Czy rzeczywiście rana odniesiona przez młodego rycerza Iñigo w bitwie o Pampelunę mogła zdecydować o losach nas współczesnych? Czy aby na pewno splot niezwykłych wydarzeń między Niebem a Ziemią, Krzyżem a Mieczem, mogły zadecydować o kształcie Kościoła i jego posłannictwie?

Jakże potoczyłyby się losy wspólnoty chrześcijańskiej, gdyby zabrakło tej jednej, drobnej a jakże cennej książeczki – Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli? Co więcej! Jak wyglądałby Świat, gdyby w jego historii nie pojawiło się Towarzystwo Jezusowe? Pod jakim sztandarem przywitało by nas kolejne Millennium bez jego wstawiennictwa?

Ratunek nadszedł 20 maja 1521 roku. Niespodziewanie nawet dla obdarowanego rycerza, który cudownie uniknął śmierci, ale został zbawiennie dla nas okaleczony.

To lekcja wyjątkowa, która z rycerza pełnego ziemskich ideałów stworzyła żołnierza Jezusa Chrystusa, który odtąd spoglądał jedynie w kierunku nieba.

Fascynująca historia założyciela zakonu jezuitów nie tylko pozwoli znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, ale też postawi przed nami nowe, na które także musimy znaleźć odpowiedzi. To nie tylko planszowa przygoda, ale również kontemplacja istoty zagadnień historycznych i religijnych, na które nie koniecznie jesteśmy przygotowani.

Plansza pierwsza

Na planszy pierwszej, grający przemieszczają się do ostatecznego celu życiowej przygody, jakim jest niebo. Odwiedzając kolejne miasta, poznają życie Świętego Ignacego, Rycerza i Pielgrzyma, wraz z nim przeżywają rozliczne przygody i zdobywają potrzebne punkty. Przed grającymi staną pytania sprawdzające poziom ich religijnej wiedzy i propozycje rozmowy o współczesnym świecie. Nie wygrywa jednak ten, kto dotrze pierwszy do nieba, ale ten, kto zdobędzie najwięcej punktów nazwanych „AMDG”. Są to pierwsze litery łacińskiego hasła, jakim żył Ignacy: „Ad Maiorem Dei Gloriam”, czyli „Na Większą Chwałę Bożą”.

Plansza druga

Plansza druga przeznaczona jest dla „koneserów” i jest znacznie trudniejsza. Inspirowana znaną w Polsce grą pt. „Miś Wojtek” prowadzi uczestników przez miejsca, gdzie żył i działał Święty Ignacy, a wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kompletnych zestawów kart.

Gra ma zainteresować młodzież „ignacjańską duchowością”, która pomaga być prawdziwie wolnym i szczęśliwym, będąc rozmodlonym, czyli kontemplatywnym w codziennym odważnym działaniu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Rozgrywka pozwoli nam poznać nie tylko historię trudnych czasów sprzed 500 lat, ale także ciągle atrakcyjną duchowość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu jezuitów.

Obejrzyj wideo-instrukcję i wejdź na stronę internetową dedykowaną grze.

Źródło opisu: https://loyola-rycerz-pielgrzym.com/