Rana i wrzód. Myśli do medytacji na 6 Niedzielę Zwykłą, Rok B

Rana i wrzód. Myśli do medytacji na 6 Niedzielę Zwykłą, Rok B
Słowo Boże: „Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego” (Mk 1, 40-45).

Obraz do medytacji: Wyobraź sobie człowieka trędowatego, który pada na twarz przed Jezusem i błaga Go o uzdrowienie.

Prośba o owoc medytacji: Proś o uzdrowienie z grzechów i słabości.

1. Trędowaty

Trąd był (i jest nadal) straszną chorobą skóry. W czasach biblijnych człowiek trędowaty bywał w bolesny sposób oddzielany od społeczności żywych: Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 45-46). Trędowaci byli wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty, ludźmi, których wszyscy unikali. Dotykanie ich było zakazane a myśl o nich u większości Żydów budziła odrazę. Rabini łączyli trąd z grzechami. Trędowatych zwykle obwiniano ich o grzech skąpstwa.

Trąd jest symbolem grzechu. Św. Ignacy w Ćwiczeniach duchownych pisze: spojrzeć na siebie jako na ranę jakąś i wrzód, z którego wypłynęło tyle grzechów i tyle złych czynów oraz taki wstrętny jad. To sformułowanie zawiera głęboką prawdę. Niejeden grzech może budzić wstręt i obrzydzenie. Przyjrzyjmy się uważnie skutkom naszych grzechów, a dostrzeżemy, że są one często raną i wrzodem, które ropieją i nie chcą się zagoić, bo jakby nie znajdują odpowiedniej maści i balsamu. Wywołują też śmiertelny jad, który zaraża innych i pogłębia rzekę zła, płynącą przez cały świat.

Które ze swoich grzechów mógłbyś określić trądem (wrzodem, jadem)? Dlaczego?

2. Uzdrowienie

Trędowaty podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się do Boga na modlitwie. Trędowaty wykazuje się odwagą. Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego prosi z pokorą: Jeśli chcesz. To przekonanie, że Jezus może wysłuchać, jeśli zechce, jest wyrazem pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty prosi, ale wie, że uzdrowienie zależy od łaski Pana. Wobec pokornej głębokiej wiary Jezus odpowiada litością, która wyraża miłosierdzie i miłość: Chcę, bądź oczyszczony! 

Jakie sfery twojego życia wymagają oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia Jezusa? Czy twoja wiara jest pokorna? Czy zgadzasz się, że wysłuchanie próśb zależy od łaski Boga i zawsze prosisz: Jeśli chcesz?

3. Posłuszeństwo

Uzdrowiony nie był posłuszny Jezusowi. Powinien złożyć ofiarę kapłanom (por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. Zamiast tego zaczął rozgłaszać wszystkim o Jezusie. Cud jakiego dostąpił sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił chwałę Boga. W ten sposób jednak „pokrzyżował plany” Jezusa, który odtąd musiał oddalić się na miejsca pustynne. Niezamierzona sława Jezusa była zbyt wielka: nie mógł już jawnie wejść do miasta.

Jezus w pierwszym rzędzie oczekuje od swych uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja jest ważna. Ale zawsze ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna wizja oddawania Mu chwały.

Czy szukasz w życiu woli Boga? Co jest dla ciebie ważniejsze: własny sposób oddawania chwały Bogu czy posłuszeństwo?

Rozmowa końcowa: Módl się słowami Ojcze nasz. Z głęboką świadomością wypowiedz słowa: Bądź wola Twoja!

 

O autorze

Stanisław Biel SJ

Rekolekcjonista i kierownik duchowy, obecnie pracuje w Domu Rekolekcyjnym w Częstochowie. Autor książek i artykułów z dziedziny duchowości.

Aktualności

Media o nas

Najnowsze filmy

Ładowanie...

Święta i uroczystości

2 marca 2024
7 marca 2024
12 marca 2024
  • Kanonizacja Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego w 1622 r.  Zobacz więcej

  • bł. męczennik Rutilio Grande SI, kapłan i bł. Męczennicy Salwadorscy  Zobacz więcej

13 marca 2024
  • Kard. Jorge Mario Bergoglio SI wybrany papieżem w 2013  Zobacz więcej