Od 2 do 4 lutego br. w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej (ICFD) w Gdyni odbyło się spotkanie osób, które współpracują z Towarzystwem Jezusowym w misji towarzyszenia i dawania rekolekcji ignacjańskich (Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli).

ICFD zgromadziło około 50 uczestników z całej Polski, zarówno tych, którzy mają ponad 30 lat doświadczenia towarzyszenia w Ćwiczeniach Duchowych, jak i tych, którzy przygotowują się do towarzyszenia. Osobną grupę stanowili towarzyszący, którzy przygotowują się do dawania rekolekcji.

Oprócz pracy warsztatowej, nie zabrakło oczywiście wspólnej modlitwy, Eucharystii, rozmów, poznawania się i wymiany doświadczeń.

Na jedno ze spotkań przybył Prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej o. Zbigniew Leczkowski SJ. Rozmawiali o misji Towarzystwa Jezusowego w Kościele, o współpracy między jezuitami a osobami świeckimi, o wartości Ćwiczeń Duchowych we współczesnym świecie.

Warto dodać, że osoby świeckie posługują nie tylko w domach rekolekcyjnych. Podejmują także inne działania w zakresie promowania duchowości ignacjańskiej. Między innymi, we współpracy z jezuitami prowadzą rekolekcje w życiu codziennym, których kolejna edycja ruszy na początku Wielkiego Postu.