2 lutego 2024 r. w uroczystość Ofiarowania Pańskiego w zakopiańskim kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o. Paweł Berwecki SJ złożył ostatnie śluby zakonne w Towarzystwie Jezusowym. Mszy św. przewodniczył o. Jarosław Paszyński SJ, prowincjał krakowski, a kazanie wygłosił o. Tadeusz Hajduk SJ. 

W homilii o. Hajduk nawiązał do Ewangelii na tę uroczystość, podkreślając, że jezuita całym swoim życiem świadczy o gotowości poznawania i naśladowania Jezusa. Kaznodzieja odniósł się również do adhortacji apostolskiej „Vita Consecrata” Jana Pawła II, ukazując znaczenie ślubów zakonnych w kontekście życia konsekrowanego. 

O. Paweł Berwecki SJ urodził się 10 czerwca 1977 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 23 sierpnia 2001 roku. Odbył nowicjat w Starej Wsi (2001-2003) oraz studia filozoficzne w Krakowie (2003-2005). Następnie pracował duszpastersko w Częstochowie (2005-2006). W latach 2006-2009 studiował teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 2010 roku.

O. Berwecki uzyskał tytuł magistra teologii na Bobolanum w Warszawie w 2009 roku. Posiada również licencjat z teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (2012). W 2021 roku ukończył Trzecią Probację w Jastrzębiej Górze.

W swojej pracy duszpasterskiej o. Berwecki pełnił następujące funkcje:

  • Był kierownikiem duchowym w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach (2009-2011).
  • Pracował duszpastersko we Wrocławiu przy Al. Pracy (2011-2014).
  • Był duszpasterzem młodzieżowym i nauczał religii w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2018).
  • Był kapelanem szpitalnym i duszpasterzem w Krakowie (2018-2020).
  • Obecnie zaangażowany jest w Duszpasterstwo Trzeźwości w Zakopanem (od 2020 roku).

(Fot. Ariel Wojciechowski | arielwojciechowski.com)

Poniżej publikujemy wspomnienie tej uroczystości autorstwa o. Jerzego Sermaka SJ

2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego, dawniej zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu obchodziliśmy w Kościele 28 Dzień Życia Konsekrowanego. W wielu zgromadzeniach zakonnych w tym dniu zakonnicy i siostry zakonne odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. A jak to wygląda u jezuitów, którzy przecież po dwuletnim nowicjacie od razu składają śluby wieczyste? Tym się różnimy od innych zakonników, że u nas nie ma ślubów czasowych, jednakże śluby składane po nowicjacie są wieczyste, wiążące ze strony ślubującego, ale nie ze strony zakonu. Dlatego aż do ostatnich ślubów jezuita ślubuje wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Po złożeniu ślubów po nowicjacie,  następuje długi okres formacji: studia filozofii i teologii, potem święcenia kapłańskie, a po kilku latach pracy kapłańskiej tzw. Trzecia Probacja, po której zakon dopuszcza kandydata do złożenia ostatnich ślubów i wtedy są już one wiążące zarówno dla ślubującego, jak i dla zakonu.

Taką uroczystość przeżyliśmy 2 lutego w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zakopanem, na „Górce”. Swoje ostatnie śluby złożył najmłodszy członek naszej wspólnoty, o. Paweł Berwecki. Uczynił to w czasie uroczystej Mszy św. o godz. 18.00, celebrowanej przez 13 kapłanów, pod przewodnictwem krakowskiego prowincjała, o. Jarosława Paszyńskiego. Budujące kazanie wygłosił o. Tadeusz Hajduk, w którym najpierw zgłębił treści Ewangelii na uroczystość Ofiarowania Pańskiego, wskazując, że jezuita całym swoim życiem świadczy o swojej gotowości poznawania i naśladowania Jezusa. Następnie odnosząc się wprost do o. Pawła wskazał na naukę, jaką pozostawił  w adhortacji apostolskiej „Vita Consecrata” z 1996 roku Jan Paweł II. Była ona owocem synodu dotyczącego życia zakonnego w Kościele katolickim. W trzeciej części, która najbardziej poruszyła współbraci odniósł każdy ze ślubów do innej osoby Trójcy Przenajświętszej, czystość do Jezusa, ubóstwo do Boga Ojca, a posłuszeństwo do Ducha św.

Paweł śluby składał przed komunią św., wobec Jezusa Eucharystycznego, którego mu ukazał o. Prowincjał. Przed błogosławieństwem o. Paweł podziękował licznie zebranym wiernym za uczestnictwo i modlitwę, a o. Prowincjał złożył mu serdeczne życzenia i zachęcił do powierzania wszystkich spraw Patronce naszego kościoła, Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Po uroczystości w kościele, w refektarzu zakonnym spożyliśmy wraz z zaproszonymi przez o. Pawła gośćmi kolację, przygotowaną przez nasze wypróbowane kucharki.