Dnia 6 maja we wczesnych godzinach rannych zmarł w infirmerii Kolegium Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie Brat Bronisław Podsiadły SJ. Odszedł do Pana w 85. roku życia i 66. roku powołania zakonnego. 

Bronisław Podsiadły SJ urodził się 11 marca 1940 r. w miejscowości Zapusta Mała koło Sieradza jako syn Antoniego i Antoniny z domu Wrąbel, brat Stefanii, Jadwigi i Marii oraz Tadeusza i Kazimierza. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie i zaraz po maturze, dnia 18 sierpnia 1958 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi.

Po nowicjacie pracował jako bibliotekarz, infirmarz i sekretarz Rektora w Kolegium Jezuitów w Starej Wsi. W latach 1962-1966 pełnił funkcję sekretarza Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego i w roku 1966 rozpoczął pracę w Kurii Generalnej przy Asystencie Regionalnym ojcu Antonim Mruku SJ. W tamtym okresie, z inicjatywy ówczesnego Generała o. Pedro Arrupe SJ, został skierowany na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, które ukończył w 1974 r.

Po powrocie do Polski w 1974 r. został sekretarzem Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, a jednocześnie swój talent artystyczny wykorzystywał malując obrazy, które chętnie u niego zamawiali proboszczowie i rektorzy kościołów. Ostatnie śluby zakonne złożył 5 listopada 1976 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, w obecnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Od 1986 r. poświęcił się całkowicie malarstwu i prostym posługom na rzecz wspólnoty mieszkając w Kolegium Jezuitów w Warszawie, gdzie miał swoją pracownię.

Gdy o. Generał Pedro Arrupe SJ, po udarze w 1981 roku, został na długie lata unieruchomiony i potrzebował ciągłej opieki, Brat Bronisław jeździł do Rzymu, by zmienić dyżurującego przy nim infirmarza. Wiele ojcu Arrupe zawdzięczał i często go wspominał.

Dzieła Brata Bronisława znajdują się w różnych kościołach i kaplicach w Polsce i poza jej granicami, również w Kurii Generalnej w Rzymie. Malował nie tylko obrazy, ale także projektował kaplice i posoborowe ołtarze. Namalował obraz Jezusa Miłosiernego do katedry w Astanie (Kazachstan), który został przewieziony z Polski rządowym samolotem Rzeczpospolitej Polskiej dzięki uprzejmości Polskiej Akcji Humanitarnej. Jest to wierna kopia wyobrażenia Jezusa, który ukazał się św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Napis na obrazie „Jezu ufam Tobie” jest w języku kazachskim i rosyjskim. Natomiast kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowana przez Brata Bronisława znajduje się w kościele w Tobolsku na Syberii.

Jego prace wiszą w różnych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Łacińskiej. Wykonał krzyże w stylu bizantyjskim, które trafiły do Włoch i Francji. Obraz św. Stanisława Kostki pędzla brata Bronisława znajduje się w Ekwadorze a obraz Madonny z Dzieciątkiem Jezus zawisł w kościele w Monachium. W 2011 roku poczta belgijska wydała znaczek z podobizną jezuickich świętych, który zaprojektował brat Podsiadły (na zdjęciu poniżej).

Praca artystyczna Brata Bronisława wpisuje się harmonijnie w jego powołanie zakonne, przeżywane z pogodą ducha i otwartością na każdego. Pozostawił swoją religijną wrażliwość w wielu zakątkach świata. Jego dzieła z pewnością przetrwają nas wszystkich.

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 10 maja 2024 roku o godz. 11:00 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61. Procesja od IV Bramy Cmentarza Powązkowskiego o godz. 13:00.