Z inicjatywy Jezuickiego duszpasterstwa powołań powstała Jezuicka sieć modlitwy o powołania do Jezuitów oraz o powołania na świeckich współpracowników w misji prowadzonej w dziełach jezuickich.

Jezuicka sieć modlitwy – to społeczność ludzi, którym bliska jest duchowość ignacjańska, którzy są otwarci na współpracę z Towarzystwem Jezusowym w dziełach apostolskich i pragną być częścią większego dobra.

Dołączenie do Sieci Modlitwy dokonuje się w sumieniu osoby, która podejmuje regularną, przynajmniej cotygodniową modlitwę, którą ofiaruje w intencji o powołania do jezuitów oraz na świeckich współpracowników w dziełach jezuickich. Każda z proponowanych modlitw zakłada, że w dowolnym momencie takiej modlitwy wzbudzę w sobie intencję, w jakiej chcę ją ofiarować, a mianowicie o powołania do jezuitów oraz na świeckich współpracowników w dziełach jezuickich.

Więcej: Facebook, Strona internetowa