Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) jest międzynarodową organizacją katolicką, zainspirowaną hojną miłością i przykładem Jezusa Chrystusa. Naszą misją jest towarzyszenie uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom, służenie im i występowanie w ich imieniu, aby mogli zdrowieć, edukować się i decydować o swojej przyszłości.

Nasza praca wyraża zaangażowanie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) i osób świeckich we wspieranie uchodźców na całym świecie.

Programy JRS są obecnie prowadzone w 58 krajach, służąc uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom w strefach konfliktów i ośrodkach detencyjnych, na odległych granicach i w zatłoczonych miastach. Prowadzimy programy opieki duszpasterskiej i wsparcia psychospołecznego, zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy spotkania integracyjne, doradztwo zawodowe, pomoc prawną. Chcemy bronić praw uchodźców i przypominać o wartości życia każdego człowieka, szczególnie najbardziej bezbronnych. Nasze działania mają na celu zapewnienie wsparcia uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom w uzyskaniu ochrony i możliwości prowadzenia godnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym.

Wierzymy, że służba uchodźcom jest dla nas najważniejszym sposobem wyrażenia naszej solidarności z nimi i troski o ich dobro. W świecie, w którym uchodźcy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują przyjęcia, ochrony i sprawiedliwości, a jednocześnie są coraz bardziej odrzucani, demonizowani i pozbawiani podstawowych praw człowieka, JRS oferuje towarzyszenie uchodźcom jako znak nadziei i drogę do uzdrowienia. Nawet w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach pozostajemy z uchodźcami, aby zapewnić ich, że świat o nich nie zapomniał i że nie są w nim sami.

HISTORIA

JRS zostało założone w listopadzie 1980 roku przez o. Pedro Arrupe SJ (1907-1991), ówczesnego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, aby odpowiedzieć na trudną sytuację wietnamskich uchodźców uciekających ze zniszczonej wojną ojczyzny.

Po zakończeniu wojny w Wietnamie w 1975 r. setki tysięcy Wietnamczyków z południa opuściło swoje domy i wypłynęło na przepełnionych łodziach przez Morze Południowochińskie. Wielu nie przeżyło podróży; zostali zabici przez piratów lub utonęli z powodu sztormów i wzburzonego morza. O. Arrupe poczuł się poruszony do działania. Wezwał jezuitów, aby „przynajmniej ulżyli tej tragicznej sytuacji”.

O. Arrupe napisał w sprawie zaistniałego kryzysu do ponad 50 prowincji jezuickich, uznając, że jezuici, liczący wówczas 27 000 mężczyzn na całym świecie, byli dobrze przygotowani do koordynowania ogólnoświatowej pomocy humanitarnej. Gdy w Ameryce Środkowej i Łacińskiej, Europie Południowo-Wschodniej i w całej Afryce wybuchły konflikty, JRS szybko się rozrosło – od pomagania Wietnamczykom w kilku obozach w Azji Południowo-Wschodniej do pracy z uchodźcami na całym świecie.

Prawie 20 lat po założeniu JRS, 19 marca 2000 roku (w Uroczystość św. Józefa), JRS została oficjalnie zarejestrowana jako fundacja Państwa Watykańskiego. Obecnie JRS posługuje w blisko 60 krajach na całym świecie.

W POLSCE

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Polsce rozpoczęła działalność na rzecz migrantów i uchodźców w roku 2012, kiedy francuskojęzyczni uchodźcy z Afryki zapukali do drzwi naszego domu zakonnego przy ul. Narbutta w Warszawie. Wszystko zaczęło się od udostępnienia im pokoju z komputerem i dostępem do internetu oraz dzbanka do gotowania wody. Oprócz podstawowej pomocy materialnej, którą starano się im zapewnić, okazało się, że największą trudnością przybyłych osób był brak znajomości języka polskiego, który zwłaszcza w tamtych latach zupełnie uniemożliwiał funkcjonowanie w naszym kraju. Zaczęto więc organizować kursy j. polskiego. Z czasem doszły konsultacje prawne i spotkania integracyjne. Grupa uchodźców w Warszawie stale powiększała się, obejmując z czasem prawie wszystkie kontynenty. Inicjatywę sformalizowano i powołano Jezuickie Centrum Społeczne (JCS) W Akcji. Na jego bazie w 2022 po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie utworzono Fundację Jesuit Refugee Service Poland – Jezuicka Służba Uchodźcom w Polsce, która stanowi część światowej Federacji JRS.

Zobacz stronę internetową JRS Poland