W dniach 1 do 3 lipca 2024 r. w Bilbao (Hiszpania), na jezuickim Uniwersytecie Deusto, odbyło się kolejne doroczne zebranie członków Kircher Network, sieci jezuickich instytucji akademickich w Europie i na Bliskim Wschodzie. Spotkanie miało tym razem aż sześć celów: najważniejszy to omówienie i zatwierdzenie planu strategicznego Kircher Network na lata 2024-2028. Zarząd sieci przedstawił też raport na temat rozwoju sieci i finansów oraz omówił propozycję budżetu na lata 2024-2025. Pozostałe cele, którym poświęcono zwłaszcza drugi i trzeci dzień spotkania to: refleksja nad sytuacją i przyszłymi celami jezuickiego apostolatu szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie, poszukiwanie potencjalnych możliwości partnerstwa i współpracy w ramach instytucji członkowskich, dzielenie się najlepszymi praktykami i refleksjami na temat strategii radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stają przed instytucjami specjalizującymi się w filozofii lub teologii.

W refleksji nad przyszłością jezuickich uczelni wsparły zebranych wystąpienia przewodniczącego światowej organizacji, International Association of the Jesuit Universities, o. Josepha Christie SJ, który wygłosił wykład: „What are the overarching goals of the global Jesuit higher education network in the next four years?”, oraz przewodniczącego Konferencji Jezuickich Prowincjałów Europejskich, o. Dalibora Renića SJ, który przedstawił refleksję: „The Jesuit university apostolate in Europe: calls and expectations of the Society of Jesus”.

Szczególnie dużo miejsca poświęcono refleksji nad wpływem sztucznej inteligencji na jezuickie szkolnictwo wyższe w Europie i na dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie korzystania z AI w instytucjach zrzeszonych w sieci. W tej części spotkania główny wykład wygłosiła prof. Annick Castiaux, rektorka Uniwersytetu w Namur, specjalistka o innowacyjnych technologii. Następnie swoje osiągnięcia i inicjatywy, a także wnioski z zastosowań AI w różnych obszarach funkcjonowania uniwersytetu zaprezentowali przedstawiciele interdyscyplinarnego zespołu utworzonego w Uniwersytecie Deusto kilka lat temu. Spotkanie dopełniła prezentacja Wirtualnego Kampusu Deusto, a także zwiedzanie nowego nabytku tego uniwersytetu, Wirtualnego Szpitala.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 30 osób, rektorów, dziekanów oraz reprezentantów jezuickich ośrodków akademickich z całej Europy i Bliskiego Wschodu. Z Polski w spotkaniu udział wzięli o. prof. Tomasz Homa SJ, Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, o. prof. Zbigniew Kubacki SJ reprezentujący Collegium Bobolanum – Akademia Katolicka w Warszawie, oraz o. dr Jacek Poznański SJ, członek Zarządu Kircher Network i dyrektor Instytutu Filozofii UIK.

Kampus Uniwersytetu Deusto w Bilbao znajduje się w samym sercu centrum miasta, pomiędzy Muzeum Guggenheima, Wieżą Iberdrola i Centrum Konferencyjnym Euskalduna oraz Salą Koncertową, atrakcjami stolicy kraju Basków. Kampus został uznany za pomnik historii w 2002 roku, gdyż składa się z budynków o dużej wartości architektonicznej.

Jacek Poznański SJ