Robert JANUSZ, SJ

W dziedzinie informatyki (computer science) zajmuje się bazami danych, oprogramowaniem naukowym, aplikacjami klient-serwer, GUI, itp. Pisze programy zasadniczo w językach opartych na paradygmacie zorientowanym obiektowo i SQL. W...

Czytaj więcej