• W dziedzinie informatyki (computer science) zajmuje się bazami danych, oprogramowaniem naukowym, aplikacjami klient-serwer, GUI, itp. Pisze programy zasadniczo w językach opartych na paradygmacie zorientowanym obiektowo i SQL.
 • W dziedzinie astronomii uczestniczy w międzynarodowym projekcie fotometrii CCD klastrów gwiezdnych, w którym istotną rolę mają dane otrzymane na Watykańskim Teleskopie VATT. Ten projekt wykorzystuje Wileński System Fotometryczny do analizy, klasyfikacji oraz badań gwiazd i materii międzygwiezdnej.
 • W dziedzinie filozofii natury interesuje się zagadnieniami teorii pola, informatyki i matematyczności świata (Matematyczny Program dla Wszechświata). Dostrzegając rozłam jaki nastąpił w kulturze, dzieląc ją na humanistyczną i naukową, próbuje je scalać, opierając się zasadniczo na etycznych i teologicznych perspektywach globalnych.

Formacja

 • Fizyka (Uniwersytet Jagiellński: 1983-1988);
 • Nowicjat (Stara Wieś: 1988-1990);
 • Filozofia (Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: 1990-1994);
 • Teologia (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi, Napoli: 1994-1998);
 • Filozofia (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie: 2001-2002);
 • Trzecia Probacja (Campion Center, Weston, Massachusetts, USA: 2002-2003).

Aktywność

Dzięki duchowości Ignacjańskiej próbuje szukać i znajdować Pana Boga we wszystkich rzeczach i wszystkie rzeczy w Bogu.

 • Informatyka / Computer Science (oprogramowanie naukowe, programowanie zorientowane obiektowo);
 • Astronomia (Fotometria CCD [Vatican Advanced Technology Telescope]);
 • Filozofia natury (Matematyczność Stworzenia);
 • Etyczne i teologiczne perspektywy globalne;
 • Duszpasterstwo.

Afiliacje:

 • [Vatican Observatory] (2019-…: Staff Member; 2005-2019: Adjunct Scholar) [Specola Vaticana]; V-00120 Città del Vaticano — Vatican City State.
 • [Akademia Ignatianum w Krakowie] (2004-2019: Wydział Filozoficzny).

Publikacje

Dydaktyka

 • Kosmologia dla filozofów;
 • Technologia informatyczna;
 • Wprowadzenie do pracy naukowej;
 • IT dla filozofów;
 • Systemy IT dla filozofów;
 • Logika;
 • Metodologia;
 • Cząstki i pola dla filozofów;
 • Mechanika kwantowa dla filozofów;
 • Analiza danych naukowych (wykłady po angielsku, ćwiczenia po polsku);
 • Seminaria.

Języki obce

 • EN:C1;
 • DE:B1;
 • IT:C1.