Uniwersalne Preferencje Apostolskie

Uniwersalne Preferencje Apostolskie są owocem trwającego prawie dwa lata procesu rozeznawania, do którego zostali zaproszeni wszyscy jezuici. Zakończył się on potwierdzeniem papieża Franciszka nowych preferencji podczas specjalnego spotkania z ks. generałem Arturo Sosą. Preferencje dają nowy horyzont, punkt odniesienia dla całego Towarzystwa Jezusowego. Pobudzają naszą wyobraźnię i nasze pragnienia. Łączą nas w misji. Nowe Preferencje są czterema obszarami istotnymi dla naszego dzisiejszego świata. Towarzystwo Jezusowe zwróci na nie szczególną uwagę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zapraszamy Cię, abyś dowiedział się więcej i podjął z nami działania! Chcemy, aby Ewangelia zmieniała świat.

Z dokumentu wyłania się obraz jezuity jako towarzysza ludzi poszukujących, przyjaciela osób wykluczonych i starszego brata pełnych nadziei na przyszłość młodych ludzi. Jest też rys bardzo franciszkański: zatroskanie o naturę, o siostrę Ziemię i jej piękno. Czy jezuici sprostają tak wysoko podniesionej poprzeczce?