Modlitwa inspirowana Preferencjami Apostolskimi

Witamy w serii krótkich medytacji przygotowanych dla tych, którzy chcą wejść głębiej na drogę odnowy i rozwoju wskazywaną przez nasze nowe Uniwersalne Preferencje Apostolskie. Każda z medytacji oferuje krótki wybór z jednej części listu Ojca Generała o Preferencjach. Fragmenty te mają być kontemplacyjnie czytane i rozważane w połączeniu z tekstami towarzyszącymi z Pisma Świętego i naszych ostatnich Kongregacji. Po każdej sekcji znajdziemy pytania jako pomoc do modlitwy osobistej i wspólnotowej rozmowy duchowej. Mamy nadzieję, że te propozycje staną się inspiracją zarówno dla jednostek jak i wspólnot do słuchania Ducha w ich lokalnym kontekście. Niech refleksja nad nimi pomoże nam wprowadzić je w życie indywidualne i wspólnotowe we własnym, niepowtarzalnym stylu.

Czym są Uniwersalne Preferencje Apostolskie

„Uniwersalne Preferencje Apostolskie […] były przede wszystkim odpowiedzią Towarzystwa na potrzeby Kościoła […] Były one wyrazem i wciąż powinny wyrażać w konkretny sposób naszą gotowość, jako uniwersalnego ciała apostolskiego, do tego, aby pracować pod sztandarem krzyża i służyć samemu Panu oraz Jego Oblubienicy, Kościołowi, pod kierownictwem Biskupa Rzymskiego. W ten sposób apostolskie preferencje wytwarzają dla nas napięcie związane z szukaniem najbardziej powszechnego dobra jako ostatecznego celu licznych apostolskich działań, jakie prowadzi Towarzystwo.

Uniwersalne preferencje apostolskie były i są dokładnie tym, co znaczy ich nazwa: punktami odniesienia dla całego Towarzystwa, które inspirują jego rozeznawanie wspólne i jego apostolskie planowanie na wszystkich poziomach naszego życia-misji. Jednocześnie są one przewodnikiem dla restrukturyzacji rządów Towarzystwa i dla tworzenia pracy w sieciach dzieł, zarówno między nami, jak i z innymi, w tej samej posłudze pojednania.

Wszyscy jesteśmy świadomi dysproporcji między potrzebami ludzkości, które Kościół stara się zaspokoić, i zasobami, które mamy pod ręką. Preferencje ukierunkowują nas na to, jak skutecznie używać tych zasobów, bez ich rozpraszania, tak by służyły większej chwale Bożej, która jest celem Towarzystwa od momentu jego założenia. Preferencje nie ustanawiają hierarchii potrzeb ludzkości czy Kościoła, lecz wskazują Towarzystwu najlepsze sposoby spożytkowania środków, które ma do dyspozycji, na służbę pojednawczej misji Chrystusa w świecie”.

List generała Arturo Sosy, 3 października 2017 r.