24 października 2007 r. w kolegium gdyńskim zakończyło się spotkanie Konferencji Prowincjałów Europejskich, w którym uczestniczył także Ojciec Generał Peter Hans Kolvenbach. Tygodniowy pobyt w Polsce Ojciec Generał poświęcił, poza krótkim spotkaniem ze wspólnota gdyńską, z nowicjuszami i probanistami w Jastrzębiej Górze, rozmowom z poszczególnymi prowincjałami. Udzielił także wywiadu o. Andrzejowi Majewskiemu SJ, który zostanie nadany w TVP w najbliższą niedzielę, 28 X 2007 r., w programie „Między niebem a ziemią”, zaraz po modlitwie „Anioł Pański”. Wywiad ten ukaże się także w formie drukowanej w KAI.