Rekolekcje kapłańskie: „Zmaganie duchowe w życiu kapłana!”

(Lublin – Dąbrowica „Dom Spotkania” 18-21. listopada 2007)

Rekolekcje prowadzi: O. Aleksander Posacki SJ oraz ekipa SFD

Szkoła Formacji Duchowej w Lublinie proponuje nową formę rekolekcji dla kapłanów: nauki rekolekcyjne w powiązaniu ze spotkaniami i ćwiczeniami w grupach oraz modlitwą indywidualną i wspolnotową dają okazję do zdobycia czy pogłębienia wiedzy związanej z tematem rekolekcji, osobistej odnowy duchowej oraz to, co jest bardzo cenne dla kapłanów, wzajemnej wymiany doświadczeń. Ufamy, że taka forma ćwiczeń duchowych pomoże bardziej twórczo i osobiście przeżyć rekolekcje, aby cieszyć się ze swojego kapłaństwa oraz owocniej i radośniej pełnić posługę kapłańską.

Zarys programu rekolekcji:
Niedziela– wtorek (18-20. listopada 2006) – nauki rekolekcyjne prowadzi O. A. Posacki SJ;
Środa (21. listopada 2006) – spotkania rekolekcyjne prowadzi Ekipa SFD.
Rozpoczęcie – w niedzielę o godz. 19.00, zakończenie we środę wieczorem.

Zaświadczenia i zwolnienia:
Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześnie stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres internetowy Szkoły Formacji Duchowej
[email protected], ewentualnie listownie:
Szkoła Formacji Duchowej, 20-109 Lublin, ul. Królewska 10
www.sfd.kuria.lublin.pl
lub telefonicznie:
0603 172 972 (ks. Robert Muszyński); 0605 266 326 (ks. Józef Maciąg)