Zrzeczenie Ojca Petera-Hansa Kolvenbacha

Rzym, 14 stycznia 2008

Curia Generalizia della Compagnia di Gesù
Do całego Towarzystwa

Drodzy Ojcowie i Bracia, Pokój Chrystusa.
Dzisiaj podczas porannej sesji w Auli Kongregacji, w Kurii Generalnej, 35. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego przyjęła zrzeczenie się urzędu Przełożonego Generalnego przez Ojca Petera-Hansa Kolvenbacha.

Wybór Jego następcy będzie miał miejsce w sobotę, 19 stycznia br.
Proszę wszystkich o szczególną modlitwę w intencji najbliższych wyborów i proszę, nie ustawajcie w modlitwie w intencji prac Kongregacji Generalnej w tygodniach następnych.

Zapewniam was o mojej pamięci w Chrystusie

Frank E. Case, S.J.
Sekretarz Towarzystwa

Rzym, 14 stycznia 2008 r.

Raport specjalny [eng]