Powstał krótki film dokumentalny o prowadzonym w Gliwicach przez Fundację Icam Jezuici Instytut Techniczny międzynarodowym, rocznym programie dla młodych inżynierów „Silesianum Professional”.  Celem programu jest kształcenie młodych liderów w środowiskach technicznych przez  łączenie rozwoju zawodowego i osobistego.  

Film został zrealizowany w ramach projektu „Telewizja Trzeciego Sektora”, finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010. Jego celem jest pokazywanie dobrych praktyk ekonomii społecznej wypracowanych w Polsce i poza jej granicami.

Inspirację do działania w środowiskach technicznych i przemysłowych jezuici wraz ze świeckimi współpracownikami Fundacji znajdują w formule św. Ignacego wzrastać w łatwości szukania i znajdowania Boga we wszystkim.