Ojciec Generał przybył do Gdyni 23 września o godz. 17.00. W holu powitała Go wspólnota kolegium. Po kolacji, w asyście Asystenta i kilku jezuitów, o. Generał wybrał się na krótkie zwiedzanie Gdańska.

W poniedziałek 24 września, po śniadaniu, o. Generał rozpoczął spotkanie z nowicjuszami obu polskich Prowincji. Odpowiadał na pytania, skupiając się na kilku ważnych kwestiach: formacji, ślubach oraz oczekiwaniach i wyzwaniach jakie stoją przed młodymi jezuitami. Jako podziękowanie za jego obecność i słowa skierowane nowicjusze ofiarowali Mu krzyż wykonany z wielu oszlifowanych kawałków bursztynu mających symbolizować formowanie i kształtowanie młodego człowieka chcącego podążać śladami św. Ignacego.

 O godz. 11.00 o. Generał spotkał się z jezuitami zaangażowanymi w duszpasterstwo bezpośrednie. Po wstępie o. Nicolás odniósł się również do pytań, jakie wcześniej napłynęły do Niego z naszych Prowincji. Ojciec Generał odnośnie naszej misji zwrócił uwagę, że ważniejszym pytaniem od tego „gdzie?” mamy posługiwać, jest pytanie „jak?”. Bardziej na sercu powinna nam leżeć jakość, a nie ilość. Zachęcał jezuitów, aby w swoim życiu i służbie unikali powierzchowności. Stąd jezuita w swojej misji ma starać się zrozumieć drugiego człowieka, to co się dzieje w jego sercu, aby trafić do tego co w nim najgłębsze. Dlatego tak ważna jest formacja Naszych i wzrastanie w zdolności rozeznawania duchów. O. Generał dużo miejsca poświęcił powołaniu na braci i podkreślił, że wciąż odgrywają oni w Towarzystwie bardzo ważną rolę. Zachęcał, abyś pamiętali o tym i w pracy powołaniowej kierowali również zaproszenie do młodych z myślą o powołaniu na brata.

O godzinie 12.30 przewodniczył On Eucharystii, na którą zaprosiliśmy również naszych współpracowników, zaangażowanych w dzieła jezuickie prowadzone na Wzgórzu św. Stanisława Kostki w Gdyni. W homilii, o. Generał mówił o ucieszeniu się i docenieniu prostoty i zwyczajności życia codziennego. Przypomniał ideę świętego Ojca Ignacego, abyśmy szukali i odnajdywali Boga we wszystkich rzeczach i bardziej byli tu i teraz i uczyli się cieszyć małymi rzeczami dnia codziennego.

Po wspólnym uroczystym obiedzie i po krótkim odpoczynku, o godz. 16.00, odbyło się spotkanie z jezuitami i naszymi współpracownikami zaangażowanymi w domach rekolekcyjnych. Ojciec Generał mówił, abyśmy byli otwarci na nowe formy dawania Ćwiczeń Duchowych, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się wokół nas rzeczywistości i mentalności współczesnego człowieka. Jak stwierdził o. Nicolás, wszystkie metody są możliwe o ile pomagają osobie dojść do Boga. Zwrócił uwagę, że jako osoby towarzyszące innym, powinniśmy wziąć pod uwagę tzw. „trzecie oko”, a więc zdolność do patrzenia w serce człowieka – na jego rozwój i wzrost wewnętrzny, bardziej niż na to co zewnętrzne. Doceniając rolę Internetu, jako środka w dawaniu Ćwiczeń Duchowych, wskazał równocześnie na jego słabość. Mianowicie na brak towarzyszenia i rozmowy z osobą, a więc i brak rozeznawania duchowego, co jest tak ważne w dawaniu Ćwiczeń. O. Generał nawiązał również do adresatów Ćwiczeń dzisiaj. Stwierdził, iż Ćwiczenia Duchowe coraz częściej muszą być poprzedzone najpierw preewangelizacją, a potem katechezą.

We wszystkich spotkaniach uczestniczyli jezuici obu prowincji, jak również część naszych współpracowników.

Wizytacja o. Generała w Gdyni zakończyła się oficjalnie kolacją o godzinie 18.00. Po pożegnaniu o. Generał wraz z Asystentem oraz polskimi Prowincjałami udał się do Warszawy.

Piotr Szymański SJ


Zapraszamy do galerii zdjęć.

Przyjazd o. Generałą do Gdyni

Msza św. w kaplicy domowej

Spotkanie z nowicjuszami

Spotkanie z zaangażowanymi w duszpasterstwo bezpośrednie