Prowincjał PME w Warszawie

W dniach 26-28 października przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego przeprowadził wizytację w warszawskim kolegium. Jak co roku o. Wojciech Ziółek SJ spotkał się ze współbraćmi swojej bratniej prowincji, aby przeprowadzić tzw. sprawę sumienia. Jest ona charakterystycznym elementem naszego jezuickiego sposobu działania i sprowadza się do szczerej rozmowy z najwyższym przełożonym w atmosferze wzajemnego zaufania.

Na rozpoczęcie wizytacji uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej z udziałem prowincjała oraz rektora kolegium o. Andrzeja Majewskiego SJ. W kazaniu o. Wojciech podkreślał sens bezinteresownej miłości, której prawdziwość poznaje się w postawie służby przy braku jakiekolwiek gratyfikacji. Wskazał również na dwie przeszkody w byciu dobrym jezuitą, a mianowicie na nieuporządkowane przywiązania oraz zafiksowanie w obrębie własnych uczuć, które często przybierają postać ukrytych urazów.

Wizytacja przebiegła w bardzo dobrej atmosferze. Wyczuwało się ducha jedności i wzajemnego szacunku. Kolejna wizytacja, tym razem prowincjała miejscowego, odbędzie się już w grudniu.

Michał Kłosiński SJ