15 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach, podczas trwania Sympozjum gromadzącego przełożonych różnych etapów formacyjnych w zakonach, odbyło się niezwykłe spotkanie wieczorne. Od 19.00 do 21.00 ponad 2000 osób konsekrowanych spotkało się, aby razem modlić się o Ducha Świętego. Spotkanie poprowadził o. Remi Recław, jezuita z Łodzi razem z zespołem Mocni w Duchu.

Po Duchu Świętym zawsze można spodziewać się większych darów niż prosimy. Tak było również tym razem. W pierwszej części rozpoczęliśmy od radosnego uwielbienia Boga, zachęcając, za Pismem Świętym, do wznoszenia ku Bogu rąk czystych i bez gniewu. Bardzo wiele osób odpowiedziało na zaproszenie do takiego uwielbienia, nie tylko śpiewem ale także prostym gestem.

Podczas tego niezwykłego wieczoru, po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, był czas na ciszę słuchania Boga: czego dzisiaj mnie, jako osobie konsekrowanej, potrzeba najbardziej?. W odpowiedzi na to, co usłyszeliśmy w swoich sercach, rozpoczęła się bardzo delikatna ale i dynamiczna modlitwa w dwu osobowych grupach. Jedna osoba klękając prosiła o modlitwę w konkretnej intencji, a druga nakładając z wiarą ręce, prosiła Boga o ten konkretny dar.

W drugiej części tej modlitwy prosiliśmy Boga o konkretne charyzmaty: głoszenia słowa z mocą, towarzyszenia osobom duchowo, modlitwy o uzdrowienie, rozeznawania duchowego i innych, które są potrzebne, aby w mocy Bożej i bez żadnego lęku nieść Chrystusa ludziom. Wszyscy zgromadzeni zachęceni zostali do wyciągania rąk ku Chrystusowi, jako wyraz swojego osobistego wołania: Panie, pragnę tego daru. Pragnę nim służyć.

Po błogosławieństwie rozpoczęła się ostatnia część wieczoru: radosne tańce. Jak wielkim zbudowaniem było uczestniczyć w tej eksplozji radości Bożej. Wszyscy, „jak jeden mąż”’ tańczyli śpiewając: Raduje się dusza ma, Będę z aniołami śpiewał, Moja droga jest prosta. Nie tylko osoby będące pomiędzy ławkami na dole, ale również całe chóry zapełnione osobami konsekrowanymi, z wielką radością wytańczyły Bogu wdzięczność.

Duchu Święty, dziękujemy Ci za dar jedności i radość. Dziękujemy Ci, że dajesz nam zawsze więcej niż oczekujemy czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Amen.

Inga Pozorska