Przyjęta przez Sejm RP uchwała o ustanowieniu roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi SJ (1536 – 1612) podkreśla wielkie zasługi zmarłego równo 400 lat temu polskiego kaznodziei. W uzasadnieniu sejmowej uchwały czytamy: „dzielnie, słowem i czynem, zabiegał o szacunek dla Ojczyzny i lepszy byt dla rodaków, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu Jego zasług, postanawia oddać hołd Piotrowi Skardze”.

Polski gorliwy kapłan, jezuita, twórca dzieł dobroczynnych, wybitny kaznodzieja na dworze Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego, wielki patriota, niekwestionowany mistrz języka polskiego to tylko niektóre z jego przymiotów.

Oddając szacunek temu znamienitemu Polakowi, w całym kraju odbywają się wydarzenia związane z jubileuszowym rokiem obchodów, których pomysłodawcami są, jak w przypadku Kłodzka, oo. jezuici. To z inicjatywy ks. proboszcza Henryka Całki SJ z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach przybliżających postać autora „Kazań sejmowych” i „Żywotów świętych”. Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Kłodzka oraz Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

JE Ks. Bp. Ignacy Dec, który koncelebrował Mszę Św., przypomniał o patriotycznych wartościach dzieł Piotra Skargi SJ. Zwracając się do wiernych, zwłaszcza dzieci i młodzieży przybyłych ze Szkół Podstawowych nr 3 i 6 oraz Gimnazjum Publicznego im. W. Reymonta w Kłodzku, podkreślił fundamentalne przesłanie jego utworów oraz ich ponadczasowość. W uroczystości uczestniczyły władze Kłodzka i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwa z ks. Dziekanem Julianem Rafałko. O oprawę muzyczną Mszy Św. zadbał chór Concerto Glacensis.

Choć za życia autora „Kazania sejmowe” (Kraków, 1597 r.) nie zwróciły większej uwagi, w kolejnych latach, nowe pokolenia Polaków doceniły ich ogromną wartość. Analiza wad i grzechów narodowych w nich zawarta zmusza do refleksji. Ks. Skarga szukał nowej koncepcji sprawiedliwości społecznej, na której fundamencie można by oprzeć całokształt życia w ówczesnej Polsce; wierzył, że tak odrodzona Polska pocznie odgrywać rolę przewodnika w świecie kultury chrześcijańskiej. Pamiętając o tym, że jest to kraj katolicki, bronił wiary, gdziekolwiek była ona zagrożona. Przemawiał jako polityk, który obserwuje rzeczywistość, wyciąga wnioski z aktualnych wydarzeń i sytuacji państwa.

Kłodzkie uroczystości związane z Rokiem ks. Piotra Skargi silnie zapiszą się w pamięci uczestników głównie z powodu mistrzowskiej prezentacji fragmentów „Kazań sejmowych” wykonanych przez aktora filmowego i teatralnego Jana Krzysztofa Szczygła.
Charyzmatyczny aktor doskonale wcielił się w polskiego kaznodzieję i brawurowo odegrał powierzoną mu rolę. Nieodparte wrażenie na uczestnikach, co również nie uszło uwadze prelegentom wykładów poświęconych Skardze, wywarło niezwykłe podobieństwo fizyczne Jana Krzysztofa Szczygła do ks. Piotra Skargi. – Spowity czarnym zakonnym płaszczem i habitem, stanął przed nami jak żywy bohater i patron naszego spotkania. Kreacja ta, co ważne była wolna od przesady, przekonująca i zapadająca w pamięć – tak określił tę rolę goszczący w Kłodzku dr Kazimierz S. Ożóg. Wygłoszone z barokowej ambony, dobitnie i z przekonaniem fragmenty dzieła wzbudziły zachwyt wśród osób zgromadzonych w kościele oo. jezuitów oraz Muzeum Ziemi Kłodzkiej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Wykłady poświęcone życiu, twórczości oraz przedstawieniom osoby wybitnego jezuity w sztuce wygłosili dwaj prelegenci. Ks. dr Stanisław Cieślak, jezuita, pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie, duszpasterz przy kościele św. Barbary w Krakowie, autor publikacji z zakresu historii i duchowości Towarzystwa Jezusowego opracował temat – „Piotr Skarga Jezuita w służbie kościoła. Doktor Kazimierz S. Ożóg, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, który obecnie wydaje książkę poświęconą ikonografii Piotra Skargi, zaprezentował zapomniane oblicze jezuity.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Karolina Pszeniczna