19 listopada 2012 r. odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Kto ojczyźnie służy, sobie samemu służy – życie i twórczość ks. Piotra Skargi SJ, jednego z najwybitniejszych polskich twórców epoki renesansu.

Zorganizowany został on przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w ramach Roku ks. Piotra Skargi SJ, pod honorowym patronatem: Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Patronat medialny nad konkursem objęły gazety: „Przegląd Olkuski” „Wieści Wolbromskie” oraz portal internetowy OLKUSZANIN.PL.

W Konkursie udział wzięło 33 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Olkuskiego. I miejsce zdobyła Martyna Kraińska z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, II miejsce – Monika Kemona z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, a III miejsce – Klaudia Konieczna z Zespołu Szkół w Wolbromiu. Przyznano również 5 wyróżnień.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Przedsiębiorstwo ARKOP w Bukownie, Spółkę BOL-THERM w Bukownie, Spółkę Akcyjną BOLOIL w Bukownie, Centrum Języków Obcych IMPULS w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK w Krakowie.

Uczestnicy konkursu mieli także niepowtarzalną okazję wysłuchać wykładu pt. „Piotr Skarga – pisarz, patriota, działacz dobroczynny. Wizerunek kontreformacyjnego kaznodziei” wygłoszonego przez dr Urszulę Kicińską z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.