Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona „Wspólnoty Chleb Życia”, pracująca na co dzień z osobami bezdomnymi i ubogimi, zaprasza na Akademickie Rekolekcje Adwentowe. Spotkania rekolekcyjne rozpoczną się Mszą św. w niedzielę, 16 grudnia o godz. 19.00 w kościele Jezuitów w Szczecinie przy ul. Pocztowej 22. W kolejnych dniach (poniedziałek – środy) zamyślenia rekolekcyjne będą rozpoczynały się Eucharystią o godz. 20.00. Więcej informacji na stronie naszego DA: www.daszczecin.jezuici.pl

„Wspólnota Chleb Życia” prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek, a także noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swojej działalności próbuje również osoby wykluczone przywrócić do społeczeństwa poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Siostra Chmielewska za swoją działalność otrzymała różne nagrody i wyróżnienia m.in. „Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Socjalnej”, odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw człowieka”, a w roku 1996 przyznano jej tytuł „Kobiety Roku” nadawany przez magazyn „Twój Styl”.

 

Zbigniew Leczkowski SJ