Podczas weekendu 19-20 stycznia 2013 odbyła się w łódzkiej hali CHKS sesja pt. „Rozeznawanie duchowe w praktyce”. Jest ona elementem rocznej propozycji formacyjnej, przygotowanej przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym z okazji dziesięciolecia śmierci o. Józefa Kozłowskiego SJ, założyciela dzieła.

Zimowe sesje formacyjne są już tradycją w Łodzi. Tegoroczne wydarzenie skupiło ok. 1600 osób, zarówno osób indywidualnych, jak i członków wspólnot modlitewnych z całego kraju. Znalazło się miejsce również dla przyjezdnych z zagranicy (Kanada, Szwecja, Niemcy). Większość uczestników związana była z grupami charyzmatycznymi. Nad sprawnym przebiegiem organizacyjnym czuwało ok. 170 wolontariuszy, służąc herbatą, dobrym słowem, informacją, opieką medyczną lub… strzeżeniem parkingu.

Z uwagi na jubileuszowy charakter wydarzenia, głównymi mówcami sesji nie byli zaproszeni z zewnątrz goście, lecz osoby uformowane przez o. Józefa Kozłowskiego i współpracujące do dzisiaj z łódzkim Ośrodkiem. Przygotowane treści wywoływały jednak duże poruszenie wśród słuchaczy – już od pierwszej sobotniej konferencji, wygłoszonej przez o. Remigiusza Recława SJ. W sposób jasny i obrazowy opisywała ona walkę duchową, przed jaką staje każdy rozeznający oraz zagrożenia płynące z kierowaniem się wyłącznie uczuciami przy odczytywaniu woli Bożej. Kolejne konferencje były dwugłosami. Joanna Grabarczyk oraz Bogdan Kosztyła opowiedzieli o praktycznym rozeznawaniu w małżeństwie, czyli podstawowej wspólnocie wielu zebranych na hali. Następnie głos przejęli Mirosława Kartasińska oraz Michał Frąckowicz, związani z dziełem „SOS dla wspólnot”, formującym grupy modlitewne z całej Polski. Korzystając z bogatego doświadczenia, wyczulali na słuchanie Bożego głosu podczas odczytywania misji i drogi formacyjnej wspólnoty. Sobotni blok konferencyjny zakończyli Inga Pozorska i Dariusz Jeziorny, dzieląc się doświadczeniem rozeznawania w przygotowaniu posługi lub bezpośrednio podczas niej. Szczególnie mocno wybrzmiała kwestia wolności od własnego zdania oraz potrzeba jedności wśród posługujących.

Przełomową dla wielu zebranych okazała się niedzielna konferencja o. Recława, dotycząca uzdrowienia międzypokoleniowego, a właściwie wolności człowieka od zależności i grzechów rodzinnych. Wypowiedziane słowa zachwiały pewnym stereotypem myślenia, przynosząc radość, ale także poczucie odpowiedzialności za własne życie i pragnienie osobistego stanięcia przez Jezusem ze wszystkimi trudnościami w historii rodzinnej. Ostatnia konferencja o. Recława dotyczyła podstawowych błędów podczas rozeznawania, a także znaków, sugerujących, że moje słuchanie Boga może być wybiórcze.

Modlitwę śpiewem animował zespół „Mocni w Duchu”. Szczególnym wydarzeniem stało się sobotnie misterium, oparte w dużej mierze na świadectwie i słowach o. Józefa Kozłowskiego, przedstawiające rozeznawanie w codzienności, w konkretnym środowisku życia. Poranna modlitwa w niedzielę, również prowadzona przez członków zespołu, oparta była o świętych mistrzów duchowych. Szczególnie mocny rys stanowiła modlitwa za małżeństwa oraz temat posłuszeństwa wobec kościoła.

Centralny punkt każdego dnia stanowiła Eucharystia, sprawowana wspólnie przez wielu przyjezdnych kapłanów. Niedzielnej Mszy Świętej miał przewodniczyć arcybiskup metropolita łódzki, Marek Jędraszewski, jednak z powodu choroby nie mógł stawić się osobiście. Wspólnota zebranych pamiętała o nim w serdecznej modlitwie.

O pierwszych owocach sesji można było usłyszeć już w rozmowach, prowadzonych w trakcie lub tuż po jej zakończeniu. Na resztę trzeba będzie poczekać i sprawdzić w praktyce – we wspólnotach małżeńskich, w grupach modlitewnych, w posłudze i wszędzie tam, gdzie mamy być prawdziwymi ludźmi Boga.

Remigiusz Recław SJ