W dniu 6 stycznia 2013 roku odszedł do Pana Ojciec Czesław Michalunio SJ – wieloletni wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, seminariów duchownych: Śląskim, Franciszkanów, Misjonarzy, Paulinów, Sercanów oraz dyrektor Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie.

Ojciec Czesław urodził się 29 IX 1919 r. w Łówczycach koło Żydaczowa. Wstąpił do nowicjatu w Starej Wsi 18 VIII 1936 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 29 VI 1947 r. Uroczystą profesję zakonną złożył 2 II 1955 r.  Studiował filozofię w Nowym Sączu 1942-1944 oraz teologię w Nowym Sączu i Starej Wsi 1944-1948; z obu dziedzin uzyskał licencjat. Studiował nauki filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierownictwem prof. Romana Ingardena 1948-1952 i uzyskał magisterium w 1952.

Poza pracą naukową przyczynił się znamienicie do rozwoju Biblioteki Naukowej Jezuitów, której był dyrektorem w latach 1954-2000, niemal czterokrotnie zwiększając jej zbiory do 150 000 pozycji. Sam skatalogował komputerowo niemal całą ich zawartość. Pod jego kierownictwem Biblioteka Naukowa Jezuitów była aktywnym członkiem-założycielem Federacji Bibliotek Kościelnych w Polsce.

Poza pracami naukowymi był m. in. autorem słynnej pozycji: „Dicta editio maior” będących obszernym zbiorem łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń.

 

Źródła:

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, WAM, Kraków 1995

Librorum amatori red. A.P.Bieś, WAM, Kraków 2004