Najbliższy program Familijnej Jedynki w całości będzie poświęcony jezuickim i franciszkańskim redukcjom w Boliwii.

W zachodniej Boliwii znajduje się jeden z największych kulturalnych skarbów tego kraju, a także wyjątkowy symbol spotkania kultury europejskiej i amerykańskiej. Zespół jezuickich i franciszkańskich redukcji misyjnych w Chiquitanii z pewnością należy do najciekawszych atrakcji turystycznych Boliwii.

Redukcje misyjne założone przez jezuitów na terenie obecnego departamentu Santa Cruz w wschodniej Boliwii przetrwały do dziś. W latach 1696 – 1760 jezuici założyli tu 10 osiedli, do których władze kolonii hiszpańskiej przesiedlały Indian z plemienia Chiquitos. Centralnym punktem każdej osady był kościół, którego architektura w przypadku tych redukcji stanowiła połączenie katolickich i lokalnych tradycji. Najlepiej zachowane misje to : San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael i San José.

Jezuici musieli opuścić tę misję w roku 1767, zastąpili ich księża diecezjalni. Obecnie pracę duszpasterską w wikariacie apostolskim Ñuflo de Chávez prowadzą franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych. Od 2001 roku biskupem w Concepcion jest o. Antoni Reimann OFM, pochodzący z Opola i należący do wrocławskiej prowincji Św. Jadwigi Śląskiej. W 1990 roku misje zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W audycji wyatąpią:

– o. Kasper Kaproń – historia redukcji,

– o. Piotr Nawrot – jest pracownikiem naukowym w departamencie muzykologii w Ministerstwie Kultury w Boliwii, dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego „Misiones de Chiquitos” i profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada muzykę kościelną i historię kultury misyjnej.

Mam nagranie o manuskryptach z zapisem muzyki z czasów redukcji jezuickich i franciszkańskich, o jego 27-letniej pracy w Boliwii.

– o. Cezary Domagała – o redukcji jezuickiej w San Javier

– o. Wojciech Mazur – o redukcjach franciszkańskich w Guarayos

Audycję poprowadzi: Sylwia Sułkowska i Mikołaj Foks

Zapraszamy do słuchania audycji w najbliższą niedzielę (10 lutego 2013 r.) godz. 6.00-9.00 w Pierwszym Programie Polskiego Radia.

Redakcja Audycji Katolickich