Pogrzeb o. dr. Józefa Bartnika SJ odbył się w czwartek, 21 lutego w warszawskim sanktuarium św. Andrzeja Boboli . Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył przełożony Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej, o. Tomasz Kot SJ.

Homilię, będącą jednocześnie pożegnaniem, wygłosił brat zmarłego kapłana – jezuity, ks. prof. Czesław Bartnik. Kaznodzieja powiedział, że jego „brat już od gimnazjum chciał służyć w zakonie, a na miejsce swego powołania wybrał silny zakon Jezuitów”. Zwrócił uwagę przy tym na wielką rolę, jaką odegrał zakon Jezuitów w pracy misyjnej w Chinach – Jezuici, jako jedyni, mieli pozwolenie na pracę misyjną od cesarzy Chin od XVI – do XVIII wieku.

Ks. profesor przybliżył sylwetkę swego zmarłego brata – pobożnego i prawego jezuity, gorliwego czciciela Matki Bożej i wielkiego patrioty. Z domu rodzinnego bracia wynieśli patriotyzm, przekazany przez ojca, byłego AK-owca i głęboką religijność, przekazaną przez matkę. Ks. prof. Czesław Bartnik zwrócił uwagę na 3 wydane książki autorstwa o. Józefa Bartnika we współpracy z p. Ewą Storożyńską:

– „Matka Boża a stan wojenny. Nieznana historia objawień na Siekierkach”
– „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą”
– „Matka Boża Zwycięska. Cuda Maryi w historii Polski i świata”.

Po mszy świętej i obrzędach pogrzebowych kondukt żałobny udał się na Cmentarz Powązkowski, gdzie o. Józef Bartnik został pochowany w grobowcu Ojców Jezuitów.

Ksiądz dr Józef Maria Bartnik, jezuita, był duszpasterzem akademickim, doktorem nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, wykładowcą na wyższych uczelniach, autorem artykułów i książek szerzących kult Matki Bożej, wieloletnim duszpasterzem, kaznodzieją i spowiednikiem w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej koło Katedry na Starym Mieście.

Odszedł do Pana 18 lutego, w 86. roku życia, 63. powołania zakonnego i 55. kapłaństwa.

za: zyciezakonne.pl, fot. Anna Dziemska