Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni informuje, że w dniach 1-2 marca 2013 roku,  w Gdyni, odbędą się warsztaty artystyczne z edukacji teatralno-aktorskiej.

Warsztaty pomogą nauczycielom prowadzącym zajęcia artystyczne, kółka teatralne i recytatorskie profesjonalnie przygotować uczniów do gry aktorskiej w teatrze szkolnym. Pomogą rozwijać predyspozycje twórcze i rozwijać wyobraźnię, fantazję oraz talenty artystyczne swoich podopiecznych, wpływać na ich sukcesy podczas różnych wystąpień publicznych: na uroczystościach, przedstawieniach szkolnych, konkursach recytatorskich i turniejach teatralnych. Pomogą również uczyć samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości oraz kształcić wiele umiejętności potrzebnych w codziennym komunikowaniu się z ludźmi.

Uczestnicy warsztatów, poprzez praktyczne ćwiczenia dowiedzą się na czym polega sztuka aktorska, w jaki sposób zbudować rolę, by być na scenie naturalnym, jak wyrazić wobec widza prawdziwe uczucia w artystycznej, sugestywnej i wyrazistej formie.

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, pedagogów i animatorów edukacji i wychowania przez dramę

 

 Początek zajęć 1.03 o godz. 15:30, zajęcia 2.03 przewidziane są od godz. 9:00 do 19:00.

Warsztaty poprowadzą: Urszula Kowalska i Teresa Wasiak – aktorki i pedagodzy.

Cena 200 zł/osobę obejmuje materiały szkoleniowe, obiad w sobotę, kawę i herbatę w przerwach, zaświadczenie.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza: http://www.arrupe.org/i/formularz/

Bliższe informacje:

Centrum Arrupe

ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia,

tel./fax (58) 661 65 82

e-mail: [email protected]

www.arrupe.org