Forum PME 2013_01Forum Jezuitów Prowincji Polski Południowej (PME) odbędzie się w dniach 2-5 kwietnia 2013 roku w Centrum Duchowości w Częstochowie. Wezmą w nim udział wszyscy Superiorzy oraz wybrani przez poszczególne wspólnoty Delegaci i Przedstawiciele poszczególnych stanów i etapów formacji.

Forum Prowincji jest dobrą okazją do braterskiego spotkania zakonników i wymiany wzajemnych doświadczeń. Tego rodzaju Forum odbywa się raz na kilka lat w obu Prowincjach Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

Zapraszam Was do śledzenia tego co będzie się działo w czasie Forum na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: forumpme.sj.deon.pl

Znajdziecie tam zdjęcia, pliki audio z wystąpień, oraz kilka migawek video, które pokażą klimat spotkania blisko 75 jezuitów naszej Prowincji.

Mariusz Han SJ