Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni organizuje w dniach 15-17 marca 2013 roku szkolenie pt. „Zanim stracisz głos”.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i innych osób intensywnie posługujących się głosem (m. in. instruktorów, negocjatorów, menadżerów i prezenterów).

Program kursu pozwala uczestnikom szkolenia na praktyczną naukę emisji głosu i na podjęcie świadomych działań w kierunku utrzymania jego pełnej wydajności i sprawności do późnych lat życia:

– podaje najważniejsze wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii aparatu mowy,

– proponuje konkretne zestawy ćwiczeń instrumentu głosowo-wymawianiowego,

– omawia zasady profilaktyki i rehabilitacji osób narażonych na dolegliwości narządu głosu,

– podpowiada kiedy i gdzie się leczyć w przypadku rozpoznania choroby zawodowej głosu.

Zajęcia rozpoczynają się 15.03 o godz. 15:30. Szkolenie zakończy się 17.03 o godz. 13:00.

Zajęcia poprowadzą pedagodzy-aktorzy: Urszula Kowalska, Teresa Wasiak, Mariusz Żarnecki.

Cena 400 zł /promocja dla nauczycieli  i pracowników organizacji pozarządowych 300,00 zł/: 

cena obejmuje materiały szkoleniowe, obiad w sobotę, kawę i herbatę w przerwach, zaświadczenie.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza: http://www.arrupe.org/i/formularz/

Bliższe informacje:

Centrum Arrupe

ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia,

tel./fax (58) 661 65 82

e-mail: [email protected]

www.arrupe.org