W dniach 22-24 lutego 2013 roku w Gliwickim Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” odbyły się warsztaty dla świeckich współpracowników jezuitów z całej Polski. Celem spotkania była integracja oraz udział w ciekawych wykładach.

Oto główne tematy wykładów:

I: Ad maiorem Dei gloriam… motyw wiodący duchowości św. Ignacego Loyoli – o. Bogusław Steczek SJ

II. Inne rzeczy na obliczu ziemi… – wykorzystanie dostępnych środków o tyle o ile. Świat Internetu i jezuici – o. Artur Demkowicz SJ (dyrektor portalu deon.pl)

III. Jezuici też są poetami – o. Jakub Kołacz SJ

Pierwszy wykład był połączony z pracą w grupach i pozwolił lepiej zrozumieć oraz zobaczyć hasło św. Ignacego „na większą chwałę Bożą” w konkretny ujęciu jezuickich wspólnot i dzieł. Z kolei o. Artur Demkowicz SJ przybliżył słuchaczom złożoność „świata obecnego Internetu” oraz Internetu jako narzędzia ewangelizacji. Ostatni wykład o poezji jezuickiej i źródłach jej natchnień w Ćwiczeniach Duchowych Św. Ignacego był równie ciekawy co poprzednie i niezwykle barwnie poprowadzony przez o. Jakuba Kołacza SJ.

Warsztaty dały możliwość integracji świeckich współpracowników jezuickich dzieł z różnych ośrodków z całej Polski pod wspólnym celem „Ad maiorem Dei gloriam”

Mariusz Miller