Papież Franciszek celebruje Mszę Świętą z okazji uroczystości św. Ignacego 31.07.2013 w kościele del Gesu w Rzymie (fot. sjweb.info)

Papież Franciszek celebruje Mszę Świętą w kościele del Gesu w Rzymie (fot. CTV)

Ojciec Święty Franciszek celebrował rano Mszę świętą w rzymskim kościele del Gesù. Okazją do tego była przypadająca dziś uroczystość św. Ignacego – święta patronalnego jezuitów.

W wygłoszonej homilii papież podkreślił centralne znaczenie osoby Jezusa dla wszystkich jezuitów. Według Ojca Świętego Chrystusa można naśladować w pełni jedynie w Kościele. Kreatywność, innowacyjność i pójście na granice charakteryzują i wyróżniają misję jezuitów, ale tylko wtedy, gdy są one w zgodzie z nauczaniem Kościoła. – Tak, drogi poszukiwań, twórcze, tak, to jest ważne, iść w kierunku peryferii, tak wielu peryferii, do tego potrzeba kreatywności, ale zawsze we wspólnocie, w Kościele, ze świadomością przynależności, która dodaje odwagi, żeby iść dalej – mówił papież.

Homilia papieża Franciszka – zobacz »

Przyjęcie Jezusa za centrum swojego życia oznacza też czynne poszukiwanie i wykonywanie Jego woli, służenie Mu i Jego Kościołowi. – Dać się zdobyć przez Chrystusa, oznacza być cały czas ukierunkowanym na Niego, na to, co jest przede mną, na metę, którą jest Chrystus – mówił Ojciec Święty, parafrazując słowa listu świętego Pawła do Filipian.

Przywołując słowa Ewangelii „… kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 23) Franciszek prosił także, by nie wstydzić się Chrystusa, ale by podążać za nim z całkowitym oddaniem.

Jeśli zaś, mówił Franciszek, powinniśmy się czegoś wstydzić to tylko naszych braków i niedomagań. – Patrząc na Jezusa, jak nas naucza św. Ignacy w I tygodniu Ćwiczeń Duchowych, patrząc na Chrystusa Ukrzyżowanego odczuwamy wstyd z powodu naszego niedomagania. To jest coś bardzo ludzkiego i szlachetnego – powiedział Franciszek. – Prośmy o łaskę uczucia wstydu, tego wstydu, który rodzi się z nieustannego dialogu miłosierdzia z nim, wstydu, który sprawia, że się czerwienimy w obliczu Jezusa Chrystusa, wstydu, który prowadzi nas do współodczuwania z Sercem Chrystusa, który stał się dla mnie grzechem (2 Kor 5, 21) – mówił papież.

Przywołując dwie postaci – św. Franciszka Ksawerego i ojca generała Pedro Arruppe – papież Franciszek podkreślał znaczenie wiernego trwania przy Bogu nawet w sytuacjach kryzysowych oraz modlitwy i zjednoczenia z Chrystusem. – Prośmy o łaskę, by zmierzch każdego z nas był podobny do tych obrazów – powiedział Ojciec Święty.

Środową poranną mszę świętą koncelebrowało z papieżem ok. 200 jezuitów. W tym generał Towarzystwa Jezusowego ojciec Adolfo Nicolas.

Św. Ignacy Loyola (1491-1556), którego uroczystość przypadła w środę, to założyciel i pierwszy generał Towarzystwa Jezusowego (zakonu jezuitów).