(fot. Od lewej: Paweł Adamarek, Tadeusz Drozdowicz, o. Prowincjał Tomasz Kot, o. instruktor Ryszard Friedrich, o. Prowincjał Jakub Kołacz, Marek Szafran, Robert Mól, Bartek Kurzyński)

(fot. Od lewej: Paweł Adamarek, Tadeusz Drozdowicz, o. Prowincjał Tomasz Kot, o. instruktor Ryszard
Friedrich, o. Prowincjał Jakub Kołacz, Marek Szafran, Robert Mól, Bartek Kurzyński)

W Jastrzębiej Górze, grupa pięciu jezuitów z obu polskich prowincji rozpoczęła Trzecią Probację pod okiem nowego instruktora o. Ryszarda Friedricha SJ.

Mszy inaugurującej (21 września) przewodniczył O. Prowincjał Tomasz Kot SJ, a homilię wygłosił O. Prowincjał Jakub Kołacz SJ. Kaznodzieja, nawiązując do niedzielnej Ewangelii porównał jezuitę pragnącego być wiernym powołaniu do ewangelicznych robotników starających się o pracę w winnicy. „Stojącym na rynku” najwyraźniej ktoś lub coś przeszkadzało, aby wypracować pełną dniówkę na rzecz właściciela. W życiu zakonnym – jak sugerował prowincjał – źle nam jest bez pracy, jednak zdarzają się nam przeszkody, które mogą uczynić nas niezdatnymi do pracy dla Królestwa Bożego. Dzieje się tak, gdy przestajemy żyć ślubami zakonnymi bo coś lub ktoś odciąga nas od ubóstwa, czystości czy posłuszeństwa. Świadkami uroczystości w kaplicy domu zakonnego była grupa 15 scholastyków z Warszawy wraz z O. Rektorem nominatem Tomaszem Ortmannem SJ, przebywających w Jastrzębiej Górze na miesiącu kapłańskim. Zgodnie z dyspozycjami Trzecią Probację w Jastrzębiej Górze przeżywają następujący ojcowie: Paweł Adamarek, Tadeusz Drozdowicz, Bartosz Kurzyński, Robert Mól i Marek Szafran (bidel).

Czas III probacji rozpoczęli także Adam Baczewski w Dublinie i Piotr Szymański na Filipinach. Wspierajmy probanistów naszą modlitewna pamięcią.

Więcej o jezuickich probacjach przeczytasz [TUTAJ]

O. Tadeusz Drozdowicz SJ/ („Komunikaty”, 9 2014)/ RED.