nekrologO. Janusz Motyliński SJ urodził się 24 listopada 1940 r. w miejscowości Tłuchówek k. Lipna w diecezji płockiej. W wieku 17-u lat zgłosił się do zakonu jezuitów i nowicjat rozpoczął dnia 25 sierpnia 1957 r. w Kaliszu. Po nowicjacie złożył pierwsze śluby zakonne dnia 30 sierpnia 1959 r.

Następnie uzupełnił szkołę średnią i zdał egzamin maturalny w Kaliszu. Potem studiował filozofię w Krakowie (1962-1965) i teologię w Warszawie (1966-1970). Dnia 24 czerwca 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie w ówczesnej kaplicy św. Andrzeja Boboli Warszawie przez posługę bpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

Po zakończonych studiach teologicznych został najpierw skierowany do Piotrkowa Trybunalskiego i tam pracował przez dłuższy czas jako katecheta oraz duszpasterz młodzieży (1970-1979). Również w Piotrkowie odbył III probację pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ i dnia 2 lutego 1977 r. złożył uroczystą profesję zakonną. Przez kolejne lata pracował jako ceniony przez młodzież duszpasterz i katecheta w Warszawie w parafii św. Szczepana (1979-1981), w Łodzi (1981-1984) i ponownie w Warszawie przy parafii św. Andrzeja Boboli (1984-89). Dał się wtedy poznać jako życzliwy i bardzo otwarty duszpasterz. Towarzyszył wielu młodym, którzy rozeznawali swoje powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego.

W sierpniu 1989 r. został mianowany przełożonym wspólnoty jezuitów w Bydgoszczy i proboszczem prowadzonej tam parafii św. Andrzeja Boboli. Z Bydgoszczy został posłany do Świętej Lipki. Tam posługiwał od 1994 do 2002 r. jako przełożony wspólnoty, kustosz sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej i proboszcz parafii. Kolejnym miejscem jego pracy duszpasterskiej i posługi w konfesjonale był kościół akademicki w Toruniu (2002-2006). Od sierpnia 2006 r. został skierowany do Gdańska Wrzeszcza, do prowadzonej tam przez jezuitów parafii Świętego Krzyża. Na początku pracował jako wikariusz tejże parafii, potem jako kapelan szpitala i przez ostatnie lata jako duszpasterz chorych oraz spowiednik.

Po kilku miesiącach ciężkiej choroby zmarł w Gdańsku dnia 24 sierpnia 2015 r., odszedł do Pana w 75. roku życia, w 57. powołania zakonnego i 47. kapłaństwa. Śp. o. Janusz Motyliński SJ był dobrym człowiekiem i cenionym duszpasterzem oraz spowiednikiem. Wielu zapamięta go jako człowieka ciepłego, uśmiechniętego i bliskiego ludziom. Przez ostatnie lata doświadczał wielu trudności ze zdrowiem, ale przyjmował je pogodnie i z oddaniem się w zaufaniu Bożym planom.

Obrzędy pogrzebowe odbędą się w Gdańsku Wrzeszczu w czwartek 27 sierpnia br. Szczegółowe informacje podane są w załączonym nekrologu.

Niech Zmartwychwstały Chrystus pozwoli mu doświadczyć teraz nowego życia w Nim.

Leszek Mądrzyk SJ – socjusz o. prowincjała