Już po raz 65 w Kaliszu odbyło się zawierzenie Polskich Prowincji Towarzystwa Jezusowego opiece świętego Józefa.

Skąd 65 lat tradycji zawierzenia się  świętemu Józefowi? Otóż w 1950 roku ze strony władz komunistycznych istniała groźba delegalizacja zakonu Towarzystwa Jezusowego. W zaistniałych okolicznościach polscy jezuici postanowili zawierzyć swoje losy opiece św. Józefa. Ówcześni przełożeni złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do corocznego dziękczynnego nawiedzania  kaliskiego sanktuarium św. Józefa, jeśli działalność zakonu na terenie Polski nie zostanie przerwana. Tak też jest do teraz.

W ubiegłą środę uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył „wychowanek jezuitów” Biskup Senior Stanisław Napierała. W imieniu jezuitów, aktu zawierzenia dokonali: Prowincjał Wielkopolsko-Mazowiecki o. Tomasz Ortmann oraz Prowincjał Polski Południowej o. Jakub Kołacz.

Jacek Domański SJ