Zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykłych warsztatach letnich organizowanych przez dom pielgrzymkowo-rekolekcyjny w Świętej Lipce. Poniżej lista proponowanych programów i informacje kontaktowe.

Świat ikony – część 1: 17. 08. 2016, godz. 18.00 – 21. 08. 2016, godz. 13.30

Uczestnicy sesji będą zaznajamiani z następującymi zagadnieniami: świat, w którym rodzi się ikona; istota ikony, jej teologia i duchowość, kontemplacja ikony; świat kolorów i problem światła w ikonie; Pismo św. wobec wizerunków; historia ikony bizantyjskiej i rosyjskiej; etapy powstawania ikony. Będzie im także przybliżana wymowy ikon przemienienia Chrystusa (Teofana Greckiego), Zbawiciela i Trójcy Świętej (Andrieja Rublowa), Matki Bożej modlącej się – Orantki, Matki Bożej Włodzimierskiej oraz obrazu Matki Bożej Świętolipskiej. Będzie także czas na osobistą refleksję i modlitwę w obecności tych wizerunków. Dopełnieniem sesji będzie spotkanie z największym ikonopisem chrześcijaństwa Andriejem Rublowem za pośrednictwem filmu Andrieja Tarkowskiego oraz możliwość zwiedzenia atrakcyjnych zabytkowych miejsc w okolicach Świętej Lipki. Na czas sesji można skorzystać z noclegów i wyżywienia w Domu Pielgrzyma lub uczestniczyć jako osoby dochodzące. Sesję prowadzi o. Aleksander Jacyniak SJ. Informacje i zgłoszenia uczestnictwa: [email protected]; tel.: 608 33 00 37

Warsztaty pisania ikon: 21. 08. 2016, godz. 18.00 – 28. 08. 2016, godz. 12.30

Uczestnicy warsztatów będą tworzyli wizerunki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych odwołując się do starożytnych metod i wykorzystując naturalne materiały: sproszkowane kamienie, glinki, części organiczne, jajka, wino i złoto. Prowadząca warsztaty pani Elżbieta Jackowska-Kurek będzie towarzyszyła każdemu uczestnikowi warsztatów w jego własnym rytmie i zgodnie z jego stopniem zaawansowania w pisaniu ikon. W wypadku osób uczestniczących w warsztatach ikonopisania wskazane jest uczestnictwo w poprzedzającej je sesji „Świat ikony”. Na czas warsztatów można skorzystać z noclegów i wyżywienia w Domu Pielgrzyma lub uczestniczyć jako osoby dochodzące. Informacje i zapisy: Elżbieta Jackowska-Kurek: tel. 601 734 705, e-mail: [email protected]

Modlitwa psalmów: 21. 08. 2016, godz. 17.00 – 28. 08. 2016, godz. 12.30

Prowadzący rekolekcje, o. Aleksander Jacyniak SJ zachęci do odczytania tego, co wybrane psalmy mówią w swym pierwotnym brzmieniu oraz jak spotyka się to z konkretem naszego obecnego życia. Rekolekcje te są wskazane dla tych, którzy pragną odbudować lub pogłębić własną modlitwę, wejść pełniej w klimat modlitwy biblijnej, modlić się owocniej modlitwą brewiarzową (Liturgią Godzin), pełniej uczestniczyć w Liturgii Słowa każdej Mszy św. oraz poddawać modlitewnej refleksji bieg swego życia i życia świata. Dla tych, którzy przeżyli już całe Ćwiczenia duchowe mogą stanowić ich syntezę. Rekolekcje odbywają się w całkowitym wyciszeniu. W ich trakcie istnieje też możliwość indywidualnych rozmów duchowych z prowadzącym rekolekcje. Informacje i zapisy: [email protected]; tel. 608 33 00 37

Pracownia Ikony: 1-10.07.2016

Grupa Agathos i Schola Węgajty zapraszają na warsztaty „Pracownia Ikony”. Prowadzenie – Grupa Agathos (Katarzyna Barszcz, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Ewa Grześkiewicz).

Zachęceni zeszłorocznym doświadczeniem proponujemy zajęcia warsztatowe, które będą odbywały się w Pracowni Ikony. Będziemy uczestniczyć w wykładach kustosza Sanktuarium, o. Aleksandra Jacyniaka SJ oraz poznamy historię świętolipskiej świątyni. W pobliskim Kętrzynie (ok.14 km od Świętej Lipki) odwiedzimy cerkiew prawosławną i grekokatolicką, aby uczestnicy naszych warsztatów mogli wziąć udział w liturgii w rycie wschodnim. Będzie to okazja do poznania tradycji, w której rozwinęła się sztuka ikonopisania i śpiewu bizantyjskiego. Na finałowy obrzęd poświęcenia ikon, w niedzielę 10 lipca, przyjadą zaśpiewać dla nas śpiewacy warmińscy, tworzący wraz z szefem Scholi Węgajty, Wolfgangiem Niklausem Schole Cantorum Warmiensis. Czas wolny można będzie wykorzystać na modlitwę w tym wyjątkowym miejscu oraz… kąpiele w pobliskim jeziorze. Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa Grupy Agathos Ikona – okno ku wieczności.

Zajęcia skierowane są do osób na różnych poziomach zaawansowania. Piszący swą pierwszą ikonę pochylą się nad wizerunkiem Oblicza Chrystusa, przy kolejnej, nad Obliczem Anioła Pańskiego. Dla osób bardziej zaawansowanych, które były już na prowadzonych przez nas warsztatach, tematem wiodącym będą wizerunki Świętych Pańskich: Mikołaja i Jana Chrzciciela oraz studium detalu. Uczestnicy wykonają szkic, przeniosą go na zagruntowaną, szpongowaną deskę. Na niej napiszą (namalują) ikonę tradycyjną techniką tempery jajecznej. W czasie zajęć będziemy rozmawiać o tym, czym jest kanon i jakie znaczenie symboliczne mają na ikonie gesty, kolory i odwrócona perspektywa. Na zakończenie odbędzie się obrzęd poświęcenia ikon.

Koszt uczestnictwa w warsztatach, w tym komplet materiałów (bez kosztów pobytowych) – 600 zł/os. Osobom przyjezdnym proponujemy noclegi i wyżywienie w Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce. Koszt noclegu z wyżywieniem (9 dni) – 630 zł. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: [email protected] określając, który wariant jest wybierany (z zakwaterowaniem, czy bez) w terminie do 15 maja. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie w tym terminie 400 zł zaliczki na konto współorganizatora warsztatu, Stowarzyszenia Wegajty: nr 34 1020 3541 0000 5902 0088 9394 z dopiskiem zaliczka na warsztaty ikony w Św. Lipce. W razie rezygnacji po 31 maja zaliczka nie jest zwracana (stanowi pokrycie kosztów organizacyjnych i zakupu materiałów). Prosimy chętnych, szczególnie osoby, które nie były jeszcze u nas na Letniej pracowni ikony, o informacje o posiadanych umiejętnościach rękodzielniczych, zainteresowaniach lub przygotowaniu plastycznym i motywach wyboru warsztatów ikonowych. Informacji udziela Ewa Grześkiewicz pod numerem telefonu: 609 612 190.