Zapraszamy do udziału w rekolekcjach 

Rekolekcje o tym, jak NIE wierzyć.
Prowadzi o. Romek Groszewski SJ

19-21 grudnia (poniedziałek-środa) – 20:00 msza, a po niej nauka rekolekcyjna