Czytania: Kpł 19, 1-2. 11-18

Codziennie nowe rozważanie. Zapraszamy do 16 kwietnia włącznie.