Czytania: Łk 2,41-51a

Codziennie nowe rozważanie. Zapraszamy do 16 kwietnia włącznie.