Czytania: Iz 49,1-6

Codziennie nowe rozważanie. Zapraszamy do 16 kwietnia włącznie.