Już po raz 67 w Kaliszu odbyło się zawierzenie Polskich Prowincji Towarzystwa Jezusowego opiece świętego Józefa.

W imieniu jezuitów, aktu zawierzenia dokonali: Prowincjał Wielkopolsko-Mazowiecki o. Tomasz Ortmann oraz Prowincjał Polski Południowej o. Jakub Kołacz. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

Św. Józef jest szczególnym patronem polskich jezuitów, ponieważ to właśnie jemu w 1950 roku został zawierzony los obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego w obliczu zagrożenia delegalizacją zakonu przez władze komunistyczne. Ówcześni przełożeni złożyli także ślubowanie, w którym zobowiązali się do corocznego dziękczynnego nawiedzania przez jezuitów kaliskiego sanktuarium, jeśli działalność zakonu na terenie Polski nie zostanie przerwana.

fot. Wojciech Morański SJ, Jan Majda SJ